Comisia Europeana a publicat miercuri, 18 mai, comisia europeanarecomandarile specifice de tara pentru 2016, pentru politicile economice nationale. Potrivit documentului, Comisia Europeana are patru mari recomandari pentru Romania, fiecare cu mai multe subpuncte, de la consolidare fiscala si bugetara pana la continuarea reformei in domeniul sanatatii, educatiei si administratiei publice.

In domeniul macroeconomic:

– evitarea abaterii, in 2016, de la obiectivul bugetar pe termen mediu (MTO),

– realizarea unei ajustari fiscale de 0,5% din PIB in anul 2017,

– consolidarea cadrului bugetar si fiscal,

– cresterea gradului de colectare a taxelor si impozitelor.

In domeniul social:

– adaptarea serviciilor furnizate de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca la profilul celor care isi cauta un loc de munca;

– adoptarea unor criterii obiective pentru stabilirea salariului minim;

– egalizarea varstei de pensionare pentru femei si barbati;

– combaterea abandonului scolar timpuriu;

–  sporirea calitatii educatiei, in special in randul populatiei rome;

– limitarea platilor informale in sistemul de sanatate;

– creșterea ponderii ingrijirii in regim ambulatoriu.

In domeniul administratiei publice:

– creșterea independentei și transparentei gestionarii resurselor umane si simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri si cetateni;

– consolidarea guvernantei corporative a intreprinderilor de stat.

Alte recomandari ale Comisiei prevad:

– imbunatatirea accesului la servicii publice integrate;

– extinderea infrastructurii de baza și diversificarea economica;

– adoptarea și punerea in aplicare a planului general de transport;

– o mai buna prioritizare a proiectelor publice de investitii.

Persoane de contact pentru presa:

Annika BREIDTHARDT (+ 32 2 295 61 53)

Audrey AUGIER (+32 2 297 16 07)

Annikky LAMP (+32 2 295 61 51)

Sara SOUMILLION (+32 2 296 70 94)

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Intrebari din partea publicului:

Europe Direct prin telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email.

Comisia Europeana propune astazi recomandarile specifice fiecarei tari din 2016, in care prezinta orientarile de politica economica pentru fiecare stat membru pentru urmatoarele 12-18 luni. Pe langa actiunile identificate deja la nivel european și care sunt in curs de aplicare, aceste orientari pun accentul pe reformele carora trebuie sa li se acorde prioritate, astfel incat redresarea economiilor statelor membre sa fie consolidata prin stimularea investitiilor, aplicarea reformelor structurale și urmarirea unor politici bugetare responsabile.

Cititi Comunicatul de Presa Integral sau urmariti Video

Sursa: Reprezentanta in Romania a Comisiei Europene

Tagged with:
 

Achizitiile publice in sectorul de Utilitati (apa, comisia europeanaenergie, transport si servicii postale) sunt servicii esentiale, care joaca un rol esential in dezvoltarea economica si sociala.

Introducerea de norme in procedurile de atribuire a contractelor in aceste sectoare de coordonare se datoreaza:

– diferitelor situatii in care entitatile functioneaza in statele membre;
– caracterului inchis al pietelor in care isi desfasoara activitatea. Acest lucru se poate datora monopolurilor naturale sau drepturilor exclusive acordate de statele membre in ceea ce priveste aprovizionarea, punerea la dispozitie sau exploatarea retelelor pentru anumite servicii.

Ca si in trecut, sectorul serviciilor de utilitati va fi acoperit de norme privind achizitiile publice, distincte si mai flexibile, care se vor aplica nu numai cumparatorilor/achizitorilor publici traditionali (de stat, municipalitati, regiuni, etc.), dar, de asemenea, companiilor publice sau private. In mod special, una dintre noile directive privind achizitiile publice stabileste ce pietele de utilitati specifice in anumite tari pot atribui contracte direct si fara o cerere de oferta. Acesta prevede un regim de achizitiile publice, mai putin strict,  pentru companiile angajate in activitati comerciale sau industriale in sectorul utilitatilor.

Ce sectoare sunt afectate de reguli?

Normele privind achizitiile publice trebuie sa fie aplicate in serviciile privind apa, energia, transportul si servicii postale. Ele nu trebuie sa fie aplicate in explorarea petrolului si a gazelor naturale si servicii financiare, logistice, electronice si filatelice legate de serviciile postale, deoarece aceste sectoare opereaza intr-un mediu competitiv.

In cazul in care exista concurenta, anumite sectoare de utilitati pot fi scutite.

Pentru ca un sector de utilitati intr-un anumit stat membru sa fie exceptat de la normele privind achizitiile publice, mediul juridic / de reglementare trebuie sa permita accesul si concurenta in intreprinderile din sectorul in cauza si companiile de utilitati trebuie sa functioneze sub presiune competitiva. Dispozitia in conformitate cu directiva actuala 2004/17 / CE va fi mentinuta, in continuare, conform careia un stat membru poate solicita Comisiei Europene sa scuteasca un anumit sector de la normele privind achizitiile publice, in cazul in care accesul la acest sector este liber si pe deplin expus concurentei. Termenele-limita pentru aceasta procedura au devenit mai flexibile si acestea au fost prelungite in cazul in care cererea de derogare nu este insotita de o pozitie recenta cu privire la situatia concurentiala in sectorul in cauza, adoptata de catre o autoritate nationala independenta.

Notiunea de “drepturi exclusive si speciale” este specificata

Spre deosebire de Directiva privind achizitiile publice cu 2014/24 / UE, in sectorul serviciilor de utilitati, intreprinderile publice (pe care cumparatorii publici au o influenta dominanta) trebuie sa respecte procedurile UE privind achizitiile publice pentru atribuirea contractelor, precum si entitatile private care opereaza intr-una dintre sectoarele in cauza in temeiul dreptului exclusiv sau special. Cu toate acestea, in cazul in care drepturile exclusive sau speciale au fost acordate pe baza unei proceduri transparente (pentru concurenta sau de acordare a licentelor la cerere), pe baza unor criterii obiective, operatorul privat in cauza este scutit de la aplicarea normelor UE la atribuirea contractelor. In plus, legislatia / procedurile UE care indeplinesc aceste conditii de transparenta si obiectivitate sunt enumerate in mod explicit.

Ce este diferit pentru utilitati in comparatie cu normele generale privind achizitiile publice?

Revizuirea normelor pentru sectorul serviciilor de utilitati este, in general, dupa modelul achizitiilor publice, dar modificat pentru a proteja optiunea de practici mai flexibile adecvate entitatilor care desfasoara activitati comerciale sau industriale. In special:

– pragul pentru aplicarea noilor aranjamente simplificate pentru serviciile sociale, culturale si de sanatate si alte servicii este de 1 000 000 €. Este mai mare decat pragul de 750 000 € pentru autoritatile publice;
– cumparatorii pastreaza libertatea de a alege fie sa atribuie mai multe contracte la diverse intreprinderi mici sau sa atribuie un singur contract pentru o companie mare (directiva nu inclina spre o optiune sau alta)
– normele privind conflictele de interese se vor aplica numai achizitorilor publici, nu intreprinderilor publice sau entitati private. Numai cumparatorii publici vor fi obligati sa excluda firmele din procedurile de achizitii publice, in anumite cazuri (condamnari definitive pentru infractiuni grave, cum ar fi spalarea banilor sau criminalitatea organizata). Companiile au posibilitatea (in mod voluntar) sa aplice aceleasi reguli pentru excluderea societatilor ca in conformitate cu normele generale privind achizitiile publice.

Achizitii de bunuri, servicii si lucrari

Utilitatile vor trebui sa se aplice proceduri de achizitii publice pentru achizitiile de bunuri, servicii si lucrari, atunci cand astfel de achizitii sunt facute pentru a oferi un serviciu corespunzator, de exemplu pentru contracte privind

– intretinerea infrastructurii energetice sau construirea unei centrale electrice;
–  achizitiile de autoturisme pentru personal responsabil de mentinerea retelei de distributie a apei;
– achizitia de autobuze sau calculatoare pentru birourile unui manager de servicii de transport.

O trecere in revista a activitatilor pot fi gasite la articolele 7, 14 – Anexa I la Directiva 2014/25 / UE.

Acorduri-cadru

Acestea sunt acorduri generale care acopera o serie de comenzi sau servicii individuale, in diferite grade de detaliu (de exemplu, un acord pentru serviciile de intretinere care permit utilitatilor sa apeleze la aceste servicii ori de cate ori este necesar, la conditiile stabilite deja). Noile reguli vizeaza cresterea transparentei in procedurile pentru incheierea unor astfel de acorduri:

– cu cateva exceptii, durata maxima a unui acord-cadru va fi de 8 ani;
– criteriile de atribuire a contractelor, pe baza unui acord-cadru trebuie sa fie obiective si transparente.

Aflati mai multe despre reforma achizitiilor publice: Reducerea sarcinii administrative, imbunatatirea accesului IMM-urilor, prevenirea coruptiei si permiterea considerentelor sociale si de mediu

Sursa: Comisia Europeana

 

Uniunea Europeana a introdus noi norme privind comisia europeanaachizitiile publice, care vor simplifica procedurile pentru administratiile publice si companii, promovarea unei economii mai punct de vedere social si responsabil fata de mediu, cat si la prevenirea coruptiei si cresterea transparentei.

18 aprilie este data la care toate statele membre ale UE sunt obligate sa aiba o legislatie in vigoare pentru punerea in aplicare a acestor norme.

Noile reguli vor face, pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), mai usoara si mai ieftina  participarea la licitatii  publice, va asigura cea mai buna valoare pentru bani pentru achizitii publice si va respecta principiul transparentei si concurentei in UE. De asemenea, ele permit considerente de mediu si sociale, precum si aspectele legate de inovare, care trebuie luate in considerare la atribuirea contractelor de achizitii publice, astfel incat achizitiile publice sa incurajeze progresele in functie de anumite obiective de politica publica. Normele revizuite pentru peste 250 000 de autoritati publice contractante sunt destinate sa deschida piata UE de achizitii publice pentru concurenta, sa previna politicile de “achizitii nationale” si sa promoveze libera circulatie a bunurilor si serviciilor.

Simplificarea participarii IMM-urilor

Autoritatile contractante vor fi incurajate sa imparta contracte mari in parti mai mici, permitand companiilor mai mici sa participe la licitatii mari. Normele prin care erau excluse societatile mai mici de la participarea la licitatii pe baza cifrelor de afaceri anuale au fost relaxate. Noile reguli limiteaza posibilele cerinte privind cifra de afaceri la doar de doua ori valoarea contractului, care ar trebui sa elimine obstacolele din calea participarii IMM-urilor.

Furnizarea de documente juridice si conturi in diferite formate si limbi, doar pentru a dovedi eligibilitatea pentru o oferta este o povara disproportionata pentru intreprinderile mici.

Documentul european de achizitie unic (DEAU) reduce considerabil povara administrativa pentru intreprinderi, permitandu-le sa declare electronic ca indeplinesc conditiile necesare pentru a participa la o procedura de achizitii publice. Numai ofertantul selectat va trebui sa furnizeze documente complete, dar in viitor, chiar si aceasta obligatie ar putea fi inlaturata de indata ce probele pot fi conectate electronic la bazele de date nationale.

Promovarea unei economii mai responsabile

Noile reguli considera o viziune mai holistica a valorii pentru bani. Nu este doar o chestiune de minimizare a costurilor, dar si ce altceva se poate realiza prin achizitii publice. Normele permit organismelor publice sa promoveze incluziunea sociala, inovatia, precum si sa asigure conformitatea atribuirii contractelor de licitatie, cu toate regulile si obligatiile relevante (fie ele la nivel national, UE sau la nivel international). Autoritatile publice pot oferi acum stimulente companiilor in vederea dezvoltarii de produse si servicii responsabile social. Atribuirea unui contract nu va mai depinde doar de pret ; o companie care se angajaza sa ajute integrarea persoanelor dezavantajate, de exemplu, si-ar putea creste sansele de reusita.

Autoritatile contractante pot restrictiona acum unele proceduri de licitatie pentru toate tipurile de intreprinderi sociale in cazul in care cel putin 30% dintre angajatii sunt dezavantajati. Acest lucru inseamna ca “atelierele protejate” sau intreprinderi sociale al caror scop principal este de a integra persoanele dezavantajate la locul de munca pot avea mai multe sanse sa obtina contracte pe care s-ar putea sa nu fi fost in masura sa le obtina, in conditii normale de concurenta. Cu toate acestea, autoritatile contractante nu vor fi obligate sa utilizeze noile posibilitati de promovare a bunurilor responsabile din punct de vedere social, servicii si lucrari, nici nu sunt obligate sa externalizeze furnizarea de servicii pe care doresc sa le realizeze intern.

Autoritatile publice pot, de asemenea, sa incurajeze eco-inovarea prin utilizarea unor noi criterii in anunturile de contract, care pun accent mai mult pe considerente de mediu. Ele pot solicita ofertantilor nu numai sa se conformeze obligatiilor de mediu, dar, de asemenea, sa livreze marfuri care indeplinesc cerinte ecologice. In acest fel, companiile pot aduce o contributie importanta la consumul si productia durabile.

Prevenire a coruptiei

Cheltuielile cu achizitii publice reprezinta aproximativ 14% din PIB-ul UE in fiecare an si implica peste 250 000 de autoritati publice. Cu toate acestea, ea pot fi un magnet pentru coruptie, si nici o tara din UE este imuna. Noile norme se vor asigura ca banii contribuabililor nu se pierd prin introducerea unor garantii mai puternice pentru proceduri solide, prevenind coruptia. Mai multa eficienta duce la economii de miliarde din bani publici – o crestere de doar 1% a eficientei va duce la economii de 20 de miliarde €! Masurile includ:

– definire la nivelul UE a “conflictelor de interese” ceea ce face mai usoara identificarea si gestionarea cazurilor de frauda si conflicte de interes;
– o cerinta pentru cumparatorii publici sa faca publica orice informatie furnizata unei societati implicate intr-o oferta anterioara,  catre toate celelalte societati participante;
– excluderea companiilor in cazul in care se constata ca au influentat in mod nejustificat procesul de luare a deciziilor sau au facut declaratii false;
– clarificarea si simplificarea normelor privind modificarea contractelor in perioada post-atribuire pentru a elimina orice dubiu cu privire la posibila situatie de coruptie;
– raportare crescuta pentru explicarea deciziilor si neregulilor atat din partea autoritatilor nationale cat si a Comisiei Europene;
– o mai mare utilizare a instrumentelor electronice si a unor proceduri mai simple (achizitiile publice electronice, cadrul legal dedicat pentru contracte de concesiune, formular standard de declaratie pentru ofertanti).

Achizitiile publice electronice: reducerea poverii administrative si cresterea transparentei

Achizitiile publice sunt in prezent in tranzitie spre achizitiile publice electronice. Acest lucru este de asteptat sa continue pana in Octombrie 2018, atunci cand depunerea electronica va deveni obligatorie pentru toate tipurile de achizitii publice. Tranzitia va simplifica intregul ciclu de achizitii pentru intreprinderi si cumparatori publici.

Scopul pe termen lung este un sistem european integrat de achizitii publice electronice care sa reuneasca serviciul DUAE si instrumentul e-Certis, care ajuta participantii sa identifice si sa compare diferite certificate solicitate in cadrul procedurilor de achizitii publice in intreaga UE. Acest nou sistem face, de asemenea, utilizarea unor tehnici moderne si simple, de achizitii publice, cum ar fi cataloage electronice, licitatii electronice si sisteme dinamice de achizitie.

Desigur, succesul noii legislatii depinde si de punerea sa efectiva in aplicare in statele membre, precum si gradul de pregatire a achizitorilor publici din UE pentru a valorifica avantajele revolutiei digitale, a reduce birocratia si a face procese de achizitii publice mai eficiente si mai prietenoase cu mediul de afaceri in beneficiul tuturor cetatenilor.

Afla mai multe

Noi norme privind achizitiile publice si a contractele de concesiune
Directiva cu 2014/24 / UE privind achizitiile publice
Directiva cu 2014/25 / UE privind achizitiile efectuate de entitatile care opereaza in sectoarele apei, energiei, transporturilor si serviciilor postale.

Sursa: Comisia Europeana

Tagged with:
 

In 12 aprilie 2016, Grupul de lucru pentru comisia europeanaAchizitii Publice din cadrul Grupului de experti al Comisiei Europene pentru produsele Bio pe baza a publicat 15 recomandari pentru cresterea asimilarii produselor biologice in cadrul programelor de achizitii publice. Raportul, lansat la conferinta BioEconomy Utrecht 2016 partile interesate, afirma ca beneficiile sunt reciproce.

Peter Schintlmeister, Life Science Expert la Ministerul Federal al Stiintei, Cercetarii si Economiei, Austria, si presedintele Grupului de experti a spus: “Achizitorilor publici au acces la produse mai verzi, mai ecologice, mai durabile si fara combustibilii fosili, in timp ce bio-economia este impulsionata prin intermediul accesului la o piata de aproape 20% din totalul achizitiilor din UE”.

Cele 15 recomandari includ campanii de promovare care vizeaza materiale, regiuni si sectoare specifice, introducerea treptata a standardelor si a etichetelor, analiza comparativa si stabilirea obiectivelor, dar, de asemenea, un manifest definitie, mobilizare si comunicare generala, suport tehnic pentru achizitori, precum si de interventie asupra legislatiei daca si in cazul in care este possibl. Grupul de experti a identificat mai multe domenii de actiune pentru a ajuta la cresterea unui astfel de sector mare si divers si a admis ca va fi nevoie de timp si efort pentru a realiza un impact semnificativ in comparatie cu produsele pe baza de fosili.

Fiecare dintre cele 15 recomandari este determinata de principiul general al trecerii la o economie tot mai durabila si circulara. Organismele care doresc sa puna in aplicare recomandarile la nivel regional, national si european vor testa strategiile lor de punere in aplicare cu acest principiu.

Pentru a continua implementarea acestor recomandari in spiritul antrepremorial, incredere si ambitie, raportul Grupului de experti ajuns la concluzia ca ar fi necesar sa se gaseasca resursele pentru o coordonare continua si dedicata.

Grupul de experti ai Comisiei pentru produse Bio – Grupul de lucru pentru achizitii publice in domeniul produselor Bio/Ecologice – ANEXA 1 la Recomandari 2016

Grupul de experti al Comisiei pentru produsele Bio bazate – Grupul de lucru pentru achizitii publice in domeniul produselor Bio/Ecologice – Recomandari 2016 (64 KB)

Produse in domeniul Bio/Ecologic

Autoritatile publice europene sunt consumatori importanti. Prin utilizarea puterii lor de cumparare in alegerea de bunuri, servicii si lucrari ecologice, acestea pot avea o contributie importanta la consumul si productia durabile – ceea ce numim Achizitii publice ecologice (APE) sau achizitii ecologice.

Cu toate ca APE sunt un instrument voluntar, trebuie sa joace un rol-cheie an eforturile UE de a deveni o economie mai eficienta din punct de vedere  al resurselor. Acestea pot ajuta la stimularea unei mase critice a cererii pentru bunuri si servicii mai durabile, care altfel ar fi dificil sa ajunga in piata. APE sunt, prin urmare, un stimulent puternic pentru eco-inovare.

Pentru a fi eficiente, APE impun includerea unor criterii de mediu, clare si verificabile, pentru produse si servicii an procesul de achizitii publice.

Comisia Europeana si un numar de tari europene au elaborat un ghid an acest domeniu, sub forma unor criterii nationale pentru APE. Ramane inca provocarea prin care organisme din sectorul public sa le preia si sa le promoveze, astfel ancat APE sa devine o practica comuna. La fel si provocarea de a se asigura ca cerintele de achizitii ecologice sunt oarecum compatibile antre statele membre – contribuind astfel la crearea unor conditii de concurenta echitabile, care va accelera si ajuta crearea piatei unice pentru bunuri si servicii sigure pentru mediu.

In Aprilie 2016, Comisia Europeana a publicat o versiune complet revizuita de Achizitii Ecologice/verzi! – Un manual privind achizitiile publice ecologice.

Manualul este principalul document de orientare al Comisiei Europene pentru a ajuta autoritatile publice sa cumpare bunuri si servicii cu un impact redus asupra mediului. Este, de asemenea, o referinta utila pentru factorii de decizie politica si antreprinderile preocupate de la achitiile ecologice.

Cea de a treia editie a manualului cuprinde:

– Indrumari cu privire la modul an care consideratiile de mediu pot fi incluse an fiecare etapa a procesului de achizitie an cadrul juridic actual al UE (adoptat an 2014)
–  Exemple practice extrase de la autoritatile contractante ale statelor membre ale UE
– Abordari ale APE specifice pentru servicii de constructii, produse alimentare si de catering, vehicule de transport rutier si a produselor consumatoare de energie.

Cea de a doua editie a Manualului de Achizitii Ecologice! (din 2011) este disponibil aici:

Manual Achizitii Verzi (2011)

 Manual Achizitii Verzi! Rezumat (2011)

Prima editie din 2004 (in toate limbile oficiale ale UE) este disponibila in arhiva.

 

Tagged with:
 

Achizitii publice – Verificare transfrontaliera a informatiilor privind achizitiile de catre administratiile publice este acum posibila datorita sistemului de informare al pietei interne (IMI).

Autoritatile de achizitii publice din UE pot utiliza Sistemul de informare al pietei interne (IMI) pentru a verifica informatiile si documentatia pe care o primesc de la companii din alte tari ale UE.

Odata inregistrat in sistem si, in functie de organizarea nationala a utilizarii IMI, autoritatile publice nationale pot:

– inlatura orice suspiciune privind autenticitatea unui document sau certificat furnizat de un ofertant
– verifica daca o companie are specificatiile tehnice necesare (indeplinește standardele nationale, etichete, evaluari ale conformitatii, etc.) sau este potrivita pentru derularea contractului in cauza
– verifica daca o societate se incadreaza la unul din motivele de excludere, cum ar fi condamnare pentru frauda
– confirma informatiile din declaratia pe proprie raspundere standardizata la nivel european, prezentata anterior pentru o oferta.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa vizitati website-ul IMI și / sau sa contactati coordonatorul national IMI

Utilizarea IMI pentru achizitii publice a fost lansata pe 20 aprilie, 2015 in cadrul unui proiect pilot.

Dezvoltat in comun de catre Comisia Europeana si administratiile nationale, IMI a fost finantat in principal prin programele IDABC si ISA .

Sursa: Comisia Europeana (Traducere comunicat de presa)

Tagged with:
 

Investitii: In urmatorii 2 ani, Comisia Europeana va investi 16 miliarde de euro in proiecte de cercetare – inovare prin programul horizon2020Orizont 2020, avand ca obiectiv stimularea competitivitatii economiei europene si realizarea prioritatilor de politica din mandatul curent.

 

Carlos Moedas, comisarul pentru cercetare, stiinta si inovare, a declarat: „Cercetarea și inovarea sunt motoarele progresului Europei si sunt vitale pentru abordarea provocarilor actuale urgente, cum ar fi imigratia, schimbarile climatice, energia nepoluanta si starea de sanatate a populatiei.”

Programul va sprijini o serie de initiative transversale, cum ar fi: modernizarea industriei producatoare europene (1 miliard euro); tehnologii si standarde pentru conducere automata a autovehiculelor (peste 100 de milioane); Internetul Obiectelor (139 de milioane) pentru a aborda digitalizarea industriilor UE; industria 2020 si economia circulara (670 de milioane de euro); si orase inteligente si durabile (232 de milioane).

Nu vor lipsi fondurile pentru cercetare in ce priveste securitatea frontierelor externe ale UE in domenii precum identificarea si combaterea traficului de persoane si a imigratiei clandestine (8 milioane de euro), noi tehnologii pentru a ajuta la combaterea infractiunilor si terorismului (27 milioane) sau originea si impactul fluxurilor migratorii in Europa (15 milioane).

Noul program de lucru vizeaza, de asemenea, imbunatatirea impactului finantarii Orizont 2020, prin masuri ce asigura o mai mare disponibilitate a fondurilor pentru intreprinderi inovatoare sau imbunatatirea sinergiilor cu alte programe de finantare ale UE.

Programul Uniunii Europene de finantare a cercetarii si inovarii Orizont 2020 a fost lansat la 1 ianuarie 2014. Pe parcursul a sapte ani, se vor investi 77 de miliarde de euro in proiecte de cercetare si inovare pentru a sprijini competitivitatea economica a Europei si pentru a extinde frontierele cunoasterii umane.

Bugetul UE pentru cercetare finanteaza in principal activitati axate pe imbunatatirea vietii cotidiene in domenii precum sanatatea, mediul, transportul, produsele alimentare si energia.

Persoane de contact pentru presa:

Lucia CAUDET ( +32 2 295 61 82)

Mirna TALKO  ( +32 2 298 72 78)

Intrebari din partea publicului larg: Europe Direct  la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email

Pagini Utile

Tagged with:
 

Noi Oportunitati de afaceri si Achizitii publice, regio-adrpotrivit portalului: ww.mdrap.ro, programul Dunarea a recent adoptat de CE, 262 de milioane de euro pentru dezvoltarea Romaniei si a altor 13 tari dunarene.

La Evenimentul de lansare a programului, care va avea loc la Budapesta in perioada 23-24 septembrie a.c., va fi lansat si primul apel de propuneri de proiecte, ce se va desfasura in doua etape, asa cum este descris în Ghidul solicitanului.

Programul Transnational Dunarea 2014-2020 va finanta proiecte care vor avea ca obiectiv imbunatatirea politicilor publice si a cooperarii instutionale, implementate de un parteneriat transnational extins.

Bugetul total al programului este de 262.989.835,60 euro, din care 202.095.405,00 euro reprezinta finantare nerambursabila din FEDR. In perioada 2014-2020, vor fi finantate proiecte pe 4 axe prioritare, in domeniile:

Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii
Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii
Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunarii
Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in Regiunea Dunarii

Aria eligibila a Programului este constituita din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Pentru Romania, intregul teritoriu este eligibil.

In Romania, Autoritatea Nationala a programului functioneaza la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP). Autoritatea de Management este stabilita in cadrul Ministerul Economiei Nationale din Ungaria, iar Secretariatul Comun la Budapesta. Auditul Programului va fi realizat de Directia Generala pentru Auditul Fondurilor Europene din Ungaria, iar atributiile de certificare vor fi indeplinite de catre Trezoreria de Stat a Ungariei.

Beneficiarii eligibili sunt: autoritati locale/ regionale/ nationale; organisme de drept public; Grupari Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); organizatii internationale si organisme private, inclusiv IMM-uri.

MDRAP gestioneaza, in perioada de programare 2014-2020, 14 programe operationale cu cofinantare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional – POR, Programul Operational Capacitate Administrativa – POCA si 12 programe de cooperare teritoriala europeana (6 programe pentru care MDRAP este Autoritate de management sau Autoritate comuna de management si 6 programe pentru care este Autoritate nationala).

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Tagged with:
 

Noi oportunitati de afaceri si achizitii publice comisia europeanaviitoare. Comisia Europeana a lansat un apel pentru proiecte de infrastructura energetica transeuropeana, prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). 

Volumul total de finanțare este de pana la 550 milioane € si are in vedere dezvoltarea unui Uniuni energetice flexibile. Termenul-limita pentru depunerea propunerilor este data de 30 septembrie 2015, iar decizia asupra proiectelor urmand a fi finantate va fi luata pana la sfarsitul anului.

Fondurile vor actiona ca un catalizator pentru finantari suplimentare de la investitori privati si publici. Lista proiectelor de interes comun urmeaza sa fie actualizata în acest an.

Mecanismul pentru interconectarea Europei are la dispoziție 650 de milioane de euro pentru proiecte de infrastructura energetica in 2015. Baza legala este data de Regulamentul 1316/2013, iar conditiile de eligibilitate sunt inscrise in Regulamentul 347/2013 privind orientarile in domeniul infrastructurii energetice transeuropene.

Un prim apel de propuneri organizat in 2015 a avut ca termen-limita pentru depunerea proiectelor data de 29 aprilie. 100 de milioane de euro din bugetul anual a fost alocat acestui prim apel. Proiectele selectate pentru a fi finantate vor fi facute publice la jumătatea lunii iulie.

Primul apel de propuneri prin intermediul MIE a fost organizat in anul 2014, iar proiectele selectate sunt in curs de implementare. Finantarea alocata lor se ridica la 647 milioane de euro.

Sapte proiecte propuse de autoritati si companii din Romania fac parte dintre cele selectate ca urmare a primului apel de propuneri din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE). Volumul total de finantare furnizat de UE este de aproape 862.5 milioane de euro, gradul de co-finantare din fonduri europene fiind de 85%. Proiectele (vezi Lista II ) au in vedere studii de fezabilitate si lucrari de reabilitare în domeniul infrastructurii de cai ferate, precum si a celei portuare pe apele de interior.

Sursa: ec.europa.eu

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Potrivit www.fonduri-structurale.ro, CE a Metrorex hartaaprobat, alocarea a 83 de milioane de euro pentru extinderea liniei 4 de metrou pe sectiunea Parc Bazilescu – Straulesti, beneficiarii noi infrastructuri fiind locuitorii cartierelor Bucurestii Noi si Chitila.

Proiectul are drept obiectiv extinderea actualei linii de metrou 4 din Bucuresti cu un segment nou in lungime de 1,89 km si constructia a doua noi statii de metrou de-a lungul acestui nou segment, care va reduce cu aproximativ 65% timpul de calatorie cu transportul public de-a lungul coridorului corespunzator liniei 4 de metrou si va fi utilizat, potrivit estimarilor, de circa 3.638.700 pasageri/an.

Valoarea totala a proiectului este de 97,7 milioane de euro.

Nou construita linie de metrou  va fi gestionată de către METROREX SA și prin urmare, se va afla în managementul direct al administrației publice.

Fondul de Coeziune este destinat statelor membre al căror venit naţional brut pe cap de locuitor este mai mic de 90% din media UE. Acesta vizează reducerea disparităţilor economice şi sociale şi promovarea dezvoltării durabile.

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369-591482 , va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Cautare dupa cuvant cheie(s): licitatii Metrorex

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !