Noi Oportunitati de afaceri si Achizitii publice, regio-adrpotrivit portalului: ww.mdrap.ro, programul Dunarea a recent adoptat de CE, 262 de milioane de euro pentru dezvoltarea Romaniei si a altor 13 tari dunarene.

La Evenimentul de lansare a programului, care va avea loc la Budapesta in perioada 23-24 septembrie a.c., va fi lansat si primul apel de propuneri de proiecte, ce se va desfasura in doua etape, asa cum este descris în Ghidul solicitanului.

Programul Transnational Dunarea 2014-2020 va finanta proiecte care vor avea ca obiectiv imbunatatirea politicilor publice si a cooperarii instutionale, implementate de un parteneriat transnational extins.

Bugetul total al programului este de 262.989.835,60 euro, din care 202.095.405,00 euro reprezinta finantare nerambursabila din FEDR. In perioada 2014-2020, vor fi finantate proiecte pe 4 axe prioritare, in domeniile:

Axa prioritara 1 – Inovare si responsabilitate sociala in Regiunea Dunarii
Axa prioritara 2 – Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunarii
Axa prioritara 3 – Conectivitatea in Regiunea Dunarii
Axa prioritara 4 – Buna guvernanta in Regiunea Dunarii

Aria eligibila a Programului este constituita din 14 state: Austria, Bulgaria, Cehia, Germania (landurile Baden Wurttemberg si Bavaria), Ungaria, Romania, Slovenia, Slovacia, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, Moldova si Ucraina (oblasturile Chernivetska, Ivano-Frankiviska, Zakarpatska, Odessa).

Pentru Romania, intregul teritoriu este eligibil.

In Romania, Autoritatea Nationala a programului functioneaza la nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP). Autoritatea de Management este stabilita in cadrul Ministerul Economiei Nationale din Ungaria, iar Secretariatul Comun la Budapesta. Auditul Programului va fi realizat de Directia Generala pentru Auditul Fondurilor Europene din Ungaria, iar atributiile de certificare vor fi indeplinite de catre Trezoreria de Stat a Ungariei.

Beneficiarii eligibili sunt: autoritati locale/ regionale/ nationale; organisme de drept public; Grupari Europene de Cooperare Teritoriala (GECT); organizatii internationale si organisme private, inclusiv IMM-uri.

MDRAP gestioneaza, in perioada de programare 2014-2020, 14 programe operationale cu cofinantare din fonduri europene: Programul Operaţional Regional – POR, Programul Operational Capacitate Administrativa – POCA si 12 programe de cooperare teritoriala europeana (6 programe pentru care MDRAP este Autoritate de management sau Autoritate comuna de management si 6 programe pentru care este Autoritate nationala).

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Tagged with:
 

Potrivit: www.fonduri-structurale.ro, Guvernul a aprobat, printr-un Memorandum, deblocarea sumei de 5 milioane lei, aferenta lunii iulie, pentru derularea, in 2015, a programelor finantate anual de la bugetul de stat in scopul sprijinirii sectorului IMM – intreprinderilor mici si mijlocii.

Suma de 5 milioane de lei reprezinta cea de-a cincea transa deblocata in 2015, din fondurile ce urmeaza sa fie repartizate de Guvern pe o perioada de sase luni, in mod esalonat, pentru programele destinate IMM-urilor.

Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri aplica stategia si programul de guvernare in domeniile energetic si resurselor energetice, intreprinderilor mici si mijlocii, cooperatiei si mediului de afaceri, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici.

Astfel, programele implementate de minister si finantate din bugetul de stat pentru infiintarea sau dezvoltarea de noi IMM-uri sunt:

Programul pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitatea accesului la finantare START

Programul START vizeaza facilitarea accesului la finantare a tinerilor intreprinzatori. Prin acest program sunt acordate alocatii financiare nerambursabile de maximum 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar.

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri – SRL-D

Programul SRL-D (Societate cu Raspundere Limitata – Debutant) vizeaza acordarea de sprijin oricarui cetatean roman care doreste sa isi deschida o afacere (si care nu a mai avut una pana acum), prin acordarea unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro (echivalent in lei), din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare.

Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata – COMERT

Programul urmareste: intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata. Prin acest program, beneficiarii eligibili primesc o valoare a alocatiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 135.000 lei/beneficiar.

Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM-urilor – FEMEIA MANAGER

Programul urmareste:

 • imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finantare de la bugetul de stat;
 • stimularea auto-angajarii si cresterea numarului de femei intreprinzator in cadrul comunitatilor de afaceri;
 • dezvoltarea capacitatii si a spiritului antreprenorial in randul femeilor;
 • cresterea numarului de noi locuri de munca create in cadrul structurilor economice private conduse de femei si a beneficiilor aduse economiei nationale.

Prin Program se finanteaza implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Valoarea alocatiei financiare nerambursabile este de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA) si nu poate depasi suma de 50.000 lei/beneficiar.

Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de INCUBATOARE tehnologice si de afaceri

Programul are ca obiectiv general dezvoltarea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) din Romania, prin infiintarea unor noi incubatoare de afaceri, precum si prin dezvoltarea incubatoarelor de afaceri deja existente.

Contravaloarea alocatiei de la bugetul Programului pentru constructia si/sau renovarea/reabilitarea si amenajarea fiecarei noi locatii care va fi inclusa in Program cu destinatia de incubator de afaceri este de maximum 500.000 lei si de maximum 200.000 lei pentru reabilitarea/renovarea si reamenajarea cladirii incubatorului la inceputul fiecarui nou ciclu de incubare.

Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

Obiectivul general al Programului il constituie stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii din Romania, a intaririi clasei de mici mestesugari si artizani, care isi desfasoara activitatea individual sau organizat prin intermediul asociatiilor ori al altor organizatii. In anul 2015, Programul urmareste organizarea a opt Targuri Regionale pentru Artizanat si Mestesuguri.

Programul de dezvoltare antreprenoriala UNCTAD/ EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Programul UNCTAD/EMPRETEC este un program de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii IMM-urilor implementat de catre Ministerul Energiei, IMM si Mediului de Afaceri (MEIMMMA). EMPRETEC este un program integrat de pregatire, care ofera intreprinzatorilor instruire si asistenta tehnica, precum si un cadru institutional pentru dezvoltarea capacitatilor antreprenoriale si cresterea competitivitatii pe piata locala si internationala a intreprinderilor mici si mijlocii.

Grupul tinta al programului include antreprenori existenti sau potentiali precum si top manageri, inclusiv specialisti din organizatii publice sau private presupusi a se comporta de o maniera antreprenoriala sau manageriala.

Informatii suplimentare:

Prin Legea bugetului de stat pentru 2015, este prevazuta suma de 166,8 milioane de lei pentru dezvoltarea si sustinerea infiintarii de noi IMM, care a inclus si suma de 70 milioane lei, platita beneficiarilor schemei de ajutor de minimis pentru IMM, derulata in baza HG nr. 274/2013, cu modificarile si completarile ulterioare.

Din suma de 96,8 milioane lei, prevazuta pentru implementarea celor 7 programe sus amintite, 70 milioane lei au fost blocate, Guvernul deblocand in lunile martie, aprilie, mai si iunie suma de 60 de milioane de lei, destinata sprijinirii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii.

Potrivit procedurilor din cadrul programelor mentionate, etapele de implementare pana la plata beneficiarilor dureaza minimum sase luni, acestea fiind urmatoarele: inscriere solicitanti, depunere documente, verificare administrativa si de eligibilitate, semnare contracte de finantare, efectuare cheltuieli, depunere deconturi, certificare cheltuieli. Astfel, beneficiarii se prezinta la decont incepand cu luna octombrie, platile efectuandu-se in perioada octombrie -15 decembrie.

Nr. crt. Denumire program Data estimativa lansare
1 Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri Iulie 2015
2 Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM 03.08.2015
3 Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului 17.08.2015
4 Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti 24.08.2015
5 Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii septembrie

Sursa: Guvernul Romaniei

Tagged with:
 

Programe de sprijin pentru IMM-uri

, in Noutati, by Ramona

Conform informatiilor furnizate de reprezentantii Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediu de Afaceri si Turism (DIMMMAT) echipei www.fonduri-structurale.ro, in perioada iulie-septembrie 2015 urmeaza sa se lanseze urmatoarele 5 programe adresate IMM-urilor aflate in coordonarea acestei institutii:

 • Programul national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri – data estimativa de lansare: 20.07.2015
 • Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul IMM – data estimativa de lansare: 03.08.2015
 • Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului data estimativa de lansare: 17.08.2015
 • Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutantidata estimativa de lansare: 24.08.2015
 • Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii – data estimativa de lansare: septembrie 2015

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

Uniunea Europeana ofera sprijin intreprinderilor mici si mijlocii din Europa (IMM-uri).

Acesta este disponibil sub forme diferite, precum subventii, imprumuturi si, in anumite cazuri, garantii.

Sprijinul poate fi oferit fie direct, fie prin intermediul programelor gestionate la nivel national sau regional, precum Fondurile structurale ale Uniunii Europene.

De asemenea, IMM-urile pot beneficia de o serie de masuri de asistenta non-financiară, sub forma programelor si serviciilor de sprijin pentru intreprinderi.

Acest instrument urmareste sa prezinte principalele programe comunitare disponibile pentru IMM-uri si contine o scurta descriere, precum si principalele site-uri ale fiecarui program.

Schemele de asistenta se impart in patru categorii:

 • Oportunitati de finantare tematice.
 • Fonduri structurale
 • Instrumente financiare
 • Sprijin pentru internationalizarea IMM-urilor.

Documente suplimentare: Sprijinul comunitar Programe pentru IMM-uri  (433 KB)

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !