Agentia Nationala de Administrare Fiscala MFP(ANAF) a lansat o licitatie prin care vrea sa atribuie un contract de Prestari de servicii de procesare, matritare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur.

 

Prin prestarea acestor servicii se asigura tiparirea centralizata a intregii corespondente ce este adresata contribuabililor de catre ANAF, rezultatul final fiind documentul fiscal anvelopat în plic personalizat ANAF sau colet (denumit pe scurt “trimitere finalizata”) ce trebuie comunicat contribuabililor persoane fizice si juridice din tara, prin intermediul unui operator postal.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 13.02.2017 16:00

Se va organiza o licitatie electronica intr-o singura runda. Licitatia electronica va începe la cel putin 2(doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Durata unei runde: 1 (una) zi.

Licitatia electronica se va încheia dupa terminarea rundei de licitare.

In vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in sistem (online) si sa detina certificat digital valid pentru acces în sistem. Autoritatea organizatoare va invita sa participe la aceasta etapa doar operatorii economici care au depus oferte ce au fost declarate admisibile.

Operatorul economic caruia i-a fost atribuit contractul anterior in 2014 a fost XEROX (ROMANIA) ECHIPAMENTE SI SERVICII S.A. pentru o valoare de 14.990.698 de lei. O singura oferta fusese depusa pentru obtinerea contractului.

Pentru detalii consultati anuntul de participare si documentatia aferenta: Anunt de participare 2-172527 din 10.01.17. Pentru acces nelimitat, va sfatuim sa va Integistrati Aici, cu un Cont Gratuit.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Prestari servicii de procesare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur 23.06.14
Suspendata – Prestari servicii de procesare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur 23.06.14
Prestari servicii de procesare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare (arhivare) de date si distrugere plicuri retur
Servicii de procesare, printare, anvelopare, cartare, scanare, gestionare de date si distrugere plicuri retur. 14.07.14
Imprimanta multifunctionala Xerox Work Centre 3325 A4 30.01.15
Achizitie echipamente pentru Statia de prelucrare din cadrul BEJ Covasna 15.04.16
Achizitie echipamente pentru Statia de prelucrare din cadrul BEJ Harghita 15.04.16
Modul software comunicatie ANAF 15.07.13
ACHIZITIE Imprimante A4 laser 5 BUCATI si Multifunctionale A3 -5 BUCATI 28.11.16
achizitie multifunctional 4 bucati 25.07.14
Tagged with:
 

Electrica Furnizare S.A. achizitioneaza: Servicii postale de distribuire a corespondentei, coletelor si servicii de arhivare computerizata in valoare de aproximariv  47.403.288 lei.Termenul limita pentru depunerea ofertelor este: 27.12.16.

Obiectul  achizitiei  pentru  care s-a elaborat  caiet  de sarcini  il constituie  urmatoarele servicii  care  vor  fi achizitionate   in baza  Legii  nr. 99 din  19 mai  20 16 privind  achizitiile  sectoriale, astfel:

 a)  Servicii   de  colectare,   sortare,   transport   si  livrare   a  urmatoarelor    categorii de  trimiteri postale  de corespondenta  in greutate  de pana la 2 kg inclusiv:

  • trimiteri  postale simple
  • trimiteri  postale cu confirmare  de primire
  • trimiteri  postale  cu confirmare  de primire si continut  declarat

b)   Servicii  de colectare,  sortare  , transport  si livrare  a coletelor  postale   interne,   in greutate de pana la 10 kg  inclusiv.

c)  Servicii  de arhivare  computerizata    a documentelor    rezultate  dupa  distribuirea  preavizelor de deconectare   (confirmari  de primire  si plicuri  returnate  de catre prestatorul   serviciului  de distribuire  a corespondentei   si a coletelor).

Trimiterile    postale   simple   sunt   cu  livrare   la  orice   recipient   (cutia  postala de  la  adresa destinatarului,   casuta postala,.  etc), in care destinatarul  este de acord sa primeasca trimiterile postale,

Trimiterile   postale  cu confirmare   de primire,  cu confirmare  de primire  si continut  declarat si coletele  postale sunt cu livrare “door-to-door”(din usa in usa).

Obiectivul  urmarit  pentru  serviciile  de la punctele  a) si b) este trimiterea  eficienta  si la timp a corespondentei, in conditii de siguranta  si confidentialitate.

Obiectivul   urmarit   pentru   serviciile   de  la  punctul   c)  este  accesul  utilizatorilor  autoritatii contractante   dintr-un   browser   web   al  prestatorului    pentru   vizualizarea    documentelor    arhivate rezultate  dupa  distribuirea    preavizelor    de   deconectare,    atasarea   pentru   fiecare   document    de metadescriptori    precum   : Nume/prenume;    Adresa,   localitate,  judet,   cod  client,  NLC  (numar   loc consum),  numar preaviz,  stare preaviz,  motiv retur;  tip de retur  cu posibilitatea  regasirii  si extragerii documentelor    (inregistrate,   arhivate,   etc.)  dupa  acesti  metadescriptori, in conditii  de  siguranta   si confidentialitate.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60160000-7 – Transport postal rutier
60161000-4 – Servicii de transport de colete
72252000-6 – Servicii de arhivare computerizata

Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

  • Volum minim de trimiteri/ colete/documente acord cadru-36.578.397 buc – valoare minima acord cadru – 47.403.288,48 lei fara TVA
  • Volum maxim de trimiteri/ colete/ documente acord cadru -103.420.200 buc – valoare maxima accord cadru – 99.519.000,00 lei fara TVA
  • Volum minim de trimiteri/colete/documente ctr. subsecvent 1-19.144.198 buc, valoare minima contract subsecvent 1-27.557.694,24 lei fara TVA;
  • Volum maxim de trimiteri/colete/documente ctr. subsecvent 1-52.910.100 buc, valoare maxima contract subsecvent 1-55.171.500,00 lei fara TVA;

Se vor incheia 2 contracte subsecvente; 1 contract subsecvent/an.

Valoarea estimata fara TVA: intre 47,403,288.48 si 99,519,000 lei.

Vezi anuntul de participare aici.

Cele mai importante achizitii publice din domeniul serviciilor postale si nu numai, gasiti pe www.licitatie-publica.ro

Vezi mai jos licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
SERVICII DE ARHIVARE COMPUTERIZATA A DOCUMENTELOR REZULTATE DUPA DISTRIBUIREA PREAVIZELOR DE DECONECTARE
Pentru o informare mai buna si in vederea determinarii valoarii estimate a serviciului avand ca obiect SERVICII POSTALE, se solicita sa se efectueze o consultare a pietei, cu tematica: propuneri de pret a serviciului de prestari SERVICII POSTALE. 07.10.16
Servicii postale de distribuire a corespondentei si a coletelor postale pentru SC ELECTRICA FURNIZARE SA
Suspendata – Servicii postale de distribuire a corespondentei si a coletelor postale pentru SC ELECTRICA FURNIZARE SA 15.10.13
Servicii postale de distribuire a corespondentei si a coletelor postale pentru SC ELECTRICA FURNIZARE SA 15.10.13
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI SI A COLETELOR PENTRU ELECTRICA FURNIZARE SA 04.11.14
Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru DGRFP Craiova 26.07.16
Servicii postale de distribuire a corespondentei pentru DGRFP Craiova
Acord cadru – Servicii de distribuire a corespondentei” 15.12.16
Servicii de arhivare fizica si servicii de arhivare electronica a documentelor elaborate/gestionate în cadrul Ministerului Fondurilor Europene 20.03.14
Tagged with:
 

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Prahova, DGRFP-Ploiesti, organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de Servicii de distribuire a corespondentei, in valoare estimata intre 6,600,000  si  7,920,000 lei.

 

Cantitatea totala sau domeniul:
– Servicii postale de distribuire a corespondentei în greutate de pana la 2 kg (cod CPV 64112000-4).

Cantitati – estimari ale cantitatilor minime si maxime care vor face obiectul: acordului cadru :

– minim 2 200 000 trimiteri postale – maxim 2 640 000 trimiteri postale unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru:
– minim 733 000 trimiteri postale – maxim 880 000 trimiteri postale

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Un contract subsecvent pe an. Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata contractului acord cadru este de 2 200 000 lei iar valoarea cea mai mare este de 2 640 000 lei

Locul principal de prestare aserviciilor: DGRFP-PL ,AJFP: AG, CL, DB, IL, GR, PH , TR, DRV Ploiesti, Birourile Vamale de Interior : AG, CL, DB, IL, PH, TR , Birourile Vamale de Frontiera Zimnicea, Turnu Magurele, Giurgiu, Zona Libera Giurgiu.

Clasificare CPV: 64112000-4 – Servicii postale de distribuire a corespondentei.

Garantia de participare este de 158 400 lei valabila 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 29.01.2016

Se va organiza : ETAPA FINALA DE LICITATIE ELECTRONICA

Informatii aditionale despre licitatia electronica:

Se va reoferta : pretul, pentru trimiterile postale recomandate, cu confirmare de primire, cu greutate cuprinsa intre 0 – 20 grame (lei/buc fara TVA).

Autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor;

Autoritatea contractanta va invita simultan, pe cale electronica, toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi noi.

Licitatia electronica se va finaliza dupa desfasurarea rundei licitatiei electronice.

Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1 (una)  Licitatia electronica va incepe la 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei Durata unei runde: 1 (una) zi.

Dupa incheierea rundei de reofertare, operatorului economic situat pe primul loc, conform clasamentului afisat de operatorul SEAP, transmite autoritatii contractante formularul de oferta cu noua valoare rezultata in urma procesului de reofertare electronica

La licitatia electronica pot participa numai operatorii economici inscrisi in SEAP.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte din licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Servicii postale de distribuire a corespondentei in sistem neprioritar cu confirmare de primire 19.04.13
„Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate”
„Servicii postale de distribuire a corespondentei in tara si strainatate” 02.04.15
Achizitie servicii postale pentru activitatea S.I.E.G.M.C.R.- CESTRIN 11.08.15
Achizitie servicii postale pentru activitatea S.I.E.G.M.C.R.- CESTRIN
Servicii conform descrierii de la II.1.5)
Servicii conform descrierii de la II.1.5) 16.04.13
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI
SERVICII POSTALE DE DISTRIBUIRE A CORESPONDENTEI 17.12.13
Servicii postale de distribuire a corespondentei in tară si străinătate 21.11.14

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !