Noi oportunitati de afaceri si achizitii publice , POIMpotrivit www.fonduri-structurale.ro, drumul dintre Suceava si Iasi va fi modernizat cu 80 de milioane de euro.

Proiectul a fost initiat de judetele Suceava si Iasi pentru modernizarea cu fonduri UE a unui drum interjudetean pe o lungime de circa 170 de kilometri a fost avizat de Consiliul de Dezvoltare Regionala Nord-Est si este cel mai mare proiect de acest gen, a declarat presedintele CJ Suceava, Catalin Nechifor.

Este cel mai mare proiect de drum ce va fi finantat prin POR 2014-2020 axa 6-Infrastructura si prevede reabilitarea de drumuri judetene din cele doua judete pe traseul Iasi-Gropnita-Coarnele Caprei-Belcesti-Scobinti-Lespezi-Budeni-Dolhasca-Liteni-Udesti-Bosanci-Ipotesti-Suceava-Moara-Liteni-Zaharesti-Stroiesti-Valcele-Costana-Darmanesti-DN2.

POR 2014-2020, are o valoare de 8,25 milioane euro,  din care 6,7 miliarde de euro finantare nerambursabila a UE, iar pentru axa de infrastructura suma alocata este de 907 milioane de euro.

Programul Operational Regional 2014-2020 include de doua ori mai multe axe, o alocare financiara aproape dubla fata de perioada anterioara de programare bugetara, tipuri noi de investitii si, cel mai important, tinte si indicatori mai clar definiti și monitorizati.

Valoare estimativa este de 79,8 milioane de euro pentru cei 170 de kilometri care se vor moderniza, din care 74,66 in judetul Suceava si 94 de kilometri in judetul Iasi.

POR 2014–2020 isi propune ca obiectiv general cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri, infrastructurii si serviciilor, pentru dezvoltarea durabila a regiunilor, astfel incat acestea sa isi poata gestiona in mod eficient resursele si sa isi valorifice potentialul de inovare si de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:

 • Axa prioritara 1: Promovarea transferului tehnologic
 • Axa prioritara 2: Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii
 • Axa prioritara 3: Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scăzute de  carbon
 • Axa prioritara 4: Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile
 • Axa prioritara 5: Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural
 • Axa prioritara 6: Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala
 • Axa prioritara 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului
 • Axa prioritara 8: Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale
 • Axa prioritara 9: Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
 • Axa prioritara 10: Imbunatatirea infrastructurii educationale
 • Axa prioritara 11: Extinderea geografica a sistemului de inregistrare a proprietatilor in cadastru si cartea funciara
 • Axa prioritară 12: Asistenta tehnica

Programul Operational Regional 2014-2020http://bit.ly/1GupHKK.

Ghidul solicitantului: conditii generale de accesare a fondurilor: http://bit.ly/1EUvkpc.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Noi oportunitati de afaceri si Licitatii viitoare. regio-adrProgramul Operational Regional (POR) 2014-2020 se afla in ultima faza a procesului de aprobare de catre Comisia Europeana. Programul este gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management.

 

Update 23.06.2015: Comisia Europeana a adoptat Programul Operațional Regional 2014-2020 pentru Romania, in valoare de 8,2 miliarde euro. Din acestia, 6,7 miliarde provin din Fondul European de Dezvoltare Regionala. (http://ec.europa.eu)

POR 2014-2020 va finanta proiecte care contribuie la dezvoltarea regionala a Romaniei din 11 domenii (11 axe prioritare), la care se adauga axa Asistenta Tehnica, destinata bunei functionari a programului.

Obiective Tematice (OT) Obiective Tematice (OT) Buget OT (mil euro)
OT 1 ‐ consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si a inovarii AP 1 ‐ Transfer tehnologic 165
OT 3 ‐imbunatatirea competitivitatiiintreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol, pescuitului si acvaculturii AP 2 – Competitivitate IMM 700
OT 4 ‐ sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbonin toate sectoarele AP 3 – Eficienta energetica in cladiri publice 300
AP 4 – Dezvoltare urbana 2.654
OT 6 ‐ protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor AP 4 – Dezvoltare Urbana                                                       AP 5 – Patrimoniu cultural 300
OT 7 ‐ promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea AP 6 – Infrastructura de transport 900
OT 8 ‐ promovarea ocuparii fortei de munca sustenabile si de mobilitatii fortei de munca AP 7 – Turism 95
AP 9 – Comunitati marginalizate (CLLD) 400
OT 9 ‐ promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei AP 6 – Infrastructura sanitara si sociala 90
OT 10 ‐ investitiilein educatie, competente siinvatare pe tot parcursul vietii AP 10 – Infrastructura educationala 340
OT 11 ‐ consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica AP 11 – Cadastru eficienta 250
Fara OT AP 12 – Asistenta tehnica 104
Total POR 6.298

Axa Prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic:  Valoare alocata – 165 mil euro FEDR

•  Tipuri de activitati:

–   crearea,  modernizarea  si  extinderea  infrastructurilor  de  inovare  si transfer tehnologic, inclusiv dotare     

•  Potentiali beneficiari:

–   Entitati    juridic    constituite    care    desfasoara   sau    isi    creeaza   o infrastructura cu rol de transfer tehnologic

Axa Prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii IMM-urilor:  Valoare alocata – 700 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   constructia/ modernizarea si extinderea spatiului de productie/servicii IMM,  inclusiv dotare  cu  instalatii, echipamente  (inclusiv sisteme  IT), utilaje, masini, inclusiv noi tehnologii

–   crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

•  Potentiali beneficiari

–  IMM – uri

Axa Prioritara 3 – Eficienta energetica in cladiri publice  Valoare alocata – 300 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   eficienta energetica a cladirilor publice, inclusiv masuri de consolidare a acestora

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice centrale si locale

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea dezvoltarii urbane:  Valoare alocata – 2.654 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   eficienta   energetica   a   cladirilor   rezidentiale,   inclusiv   masuri   de consolidare a acestora

–  investitii in iluminatul public

–   masuri pentru transport urban (cai de rulare/ piste de biciclisti/ achizitie mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.)

–   regenerarea si revitalizarea zonelor urbane (modernizare spatii publice, reabilitare cladiri/ terenuri abandonate, centre istorice, etc)

•  Potentiali beneficiari 

–  autoritati publice locale – mediul urban

Axa Prioritara 5 – Conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural  Valoare alocata – 300 mil euro

•  Tipuri de activitati

–  restaurarea, protectia si valorificarea patrimoniului cultural  

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale

–  autoritati publice centrale, –  ONG – uri, –  unitati de cult, –  parteneriate

 Axa Prioritara 6 – Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala si locala   Valoare alocata – 900 mil euro

•  Tipuri de activitati

–   reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene care asigura conectivitatea, directa sau indirecta cu reteaua TEN T

–   constructia / reabilitarea / modernizarea soselelor de centura cu statut de drum judetean aflate pe traseul drumului judetean respectiv

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale (CJ)

Axa Prioritara 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului   Valoare alocata – 95 mil euro

•  Tipuri de activitati

–  valorificarea economica a potentialului turistic balnear

–  valorificarea economica a potentialului turistic cu specific local

–  infrastructura turistica publica de agrement

•  Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale, –  parteneriate

Axa Prioritara 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale:   Valoare alocata – 400 mil euro  

•   Tipuri de activitati

–  constructia de spitale regionale

–   reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judetene de urgenta

–   reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea   infrastructurii   de   servicii medicale (ambulatorii, unitati de primiri urgente)

–   construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea  centrelor  comunitare  de interventie integrata

–  reabilitare/  modernizarea/ dotarea  infrastructurii  de  servicii  sociale  fara

componenta rezidentiala

–   constructie/reabilitare  de  locuinte  de  tip  familial,  apartamente  de  tip familial, locuinte protejate etc.

•   Potentiali beneficiari

–  autoritati publice locale, –  furnizori de servicii sociale de drept public si privat, acreditati conform legii, –  parteneriate    

Axa Prioritara 9 – Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban:  Valoare alocata – 90 mil euro   

•  Tipuri de activitati

–  Actiuni integrate prin:

•  Construirea/reabilitare/modernizare locuintelor sociale

•  Investitii in infrastructura de sanatate, educatie si servicii sociale

•  Stimularea ocuparii ‐ activitati de  economie sociala

•  Activitati   de   dezvoltare   comunitara   integrata   –   activitati   de   informare, consiliere  

•  Potentiali beneficiari

–  Parteneriate (grup de actiune locala) intre:

•  Unitati administrativ‐teritoriale (APL)

•  Furnizorii de servicii sociale de drept public sau privat, acreditati conform legii;

•  ONG‐uri,

Axa Prioritara 10 – Dezvoltarea infrastructurii educationale:  Valoare alocata – 340 mil euro

 •  Tipuri de activitati

–   constructia/     reabilitarea/     modernizarea/     echiparea     infrastructurii educationale    anteprescolare  (crese),    prescolare  (gradinite)  si  a  celei pentru invatamântul general obligatoriu (scoli I‐ VIII)

–   reabilitarea/  modernizarea/ extinderea/  echiparea infrastructurii  scolilor profesionale, liceelor tehnologice

–   reabilitarea/     modernizarea/     extinderea/     echiparea     infrastructurii educationale universitare

 •  Potentiali beneficiari

–  unitati administrativ‐teritoriale (APL), –  institutii de invatamânt superior de stat

Axa Prioritara 11 – Imbunatatirea activitatii cadastrale:   Valoare alocata – 250 mil euro   

•  Tipuri de activitati

–  Proiect major elaborat pentru o implementare in trei faze:

•  Integrarea  datelor  existente  si  extinderea  inregistrarii  sistematice  in  zonele rurale ale României;

•  Servicii imbunatatite de inregistrare cadastrala;

•  Management, Strategie si Tactici;

•  Potentiali beneficiari

–  ANCPI

Axa Prioritara 12 – Asistenta tehnica:   Valoare alocata – 104 mil euro      

•  Tipuri de activitati 

– sprijinirea  Autoritatii  de  Management  si  a  Organismelor Intermediare

– pentru implementarea diferitelor etape ale POR; activitati de publicitate si informare specifice POR

•  Potentiali beneficiari

–  autoritatea de management POR

–  organisme intermediare POR

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !