Procedura de atribuire pentru:  Servicii sociale si alte servicii specifice (anexa 2) este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin.Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

In cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii sociale si alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, cat si alte servicii, precum si in cazul contractelor mixte care au ca obiect atat servicii, cat si produse, obiectul principal se determina in functie de cea mai mare dintre valorile estimate ale serviciilor sau produselor respective.

Procedura de atribuire pentru Servicii sociale si alte servicii specifice este reglementata de Art. 111. din Legea 98/2016 si Art. 124 din Legea 99/2016.

Cand se utilizeaza ?

Pentru achizitionarea de bunuri, servicii si lucrari in conditii de eficienta economica si sociala.

Atunci cand Valoarea estimata

 • ≥ 3.334.050 lei la Legea 98/2016
 • ≥ 4.445.400 lei la Legea 99/2016.

Pentru achizitiile de servicii prevazute in Anexa 2:

 • Servicii de sanatate, servicii sociale si servicii conexe;
 • Servicii sociale administrative, servicii de invatamant, servicii de sanatate si servicii culturale;
 • Servicii de asigurari sociale obligatorii;
 • Servicii de indemnizatii;
 • Alte servicii comunitare, sociale si personale, inclusiv servicii prestate de organizatii sindicale, de organizatii politice, de asociatii de tineri si servicii diverse prestate de organizatii asociative;
 • Servicii religioase;
 • Servicii hoteliere si restaurante;
 • Servicii juridice, in masura in care nu suntexcluse in temeiul art. 29 alin. (3);
 • Alte servicii administrative si servicii guvernamentale;
 • Prestari de servicii pentru comunitate;
 • Servicii legate de inchisori, de securitate publica si de salvare, in masura in care nu sunt excluse in temeiul art. 29 alin. (1) lit. h);
 • Servicii de investigatie si de siguranta;
 • Servicii internationale;
 • Servicii postale;
 • Servicii diverse.

Nota: Vedeti si lista cu coduri CPV aferente fiecarui tip de serviciu din Anexa 2  a Legii 98/2016.

Pentru achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale care fac obiectul codurilor CPV: 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, cuprinse intre 85000000-9 la 853230009, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8. Vezi aici Lista tuturor codurilor CPV, cu descriere, folosite in achizitiile publice.

Cine poate participa ?

La procedura de atribuire pentru Servicii sociale si alte servicii specifice orice operator economic are dreptul de a depune o oferta in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai oferta celor care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa fie luata in considerare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili ca participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale prevazute la art. 111, sa fie rezervata unor operatori economici, cum ar fi persoane juridice fara scop lucrativ, intreprinderi sociale si unitati protejate, acreditate ca furnizori de servicii sociale, furnizori publici de servicii sociale. 

Conditii in care participarea la achizitii publice avand ca obiect exclusiv serviciile de sanatate, sociale si culturale poate fi rezervata unor operatori economici:

 1. scopul pentru care a fost infiintat operatorul economic este indeplinirea unor obiective in domeniul serviciilor publice;
 2. profitul obtinut de operatorul economic este reinvestit in vederea indeplinirii scopului pentru care acesta a fost infiintat; in cazul in care profitul este distribuit sau redistribuit, acest lucru se bazeaza pe considerente legate de participarea angajatilor la beneficiile activitatii operatorului economic;
 3. organizarea structurilor de conducere sau a structurilor care detin operatorul economic care executa contractul se bazeaza pe principiul participarii angajatilor in cadrul structurilor care detin operatorul economic sau necesita participarea activa a angajatilor, a utilizatorilor sau a altor entitati interesate;
 4. operatorului economic nu i-a fost atribuit un contract pentru serviciile in cauza de catre autoritatea contractanta respectiva, in temeiul prezentului articol, in ultimii 3 ani.

Cum se desfasoara?

Prin publicarea unui anunt de participare, sau a unui anunt de intentie valabil in mod continuu.

Anuntul de intentie valabil in mod continuu este un anunt de intentie publicat de autoritatea contractanta ca modalitate de initiere a unei proceduri de atribuire pentru achizitia de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevazute in anexa nr. 2, alternativa anuntului de participare, in cuprinsul caruia se face referire in mod specific la categoriile de servicii care fac obiectul contractelor ce urmeaza sa fie atribuite, se indica faptul ca respectivele contracte sunt atribuite fara publicarea ulterioara a unui anunt de participare si se invita operatorii economici interesati sa isi exprime in scris interesul pentru participarea la procedura de atribuire.

Autoritatea este obligata sa publice un anunt de atribuire a contractului, pentru fiecare anunt individual, sau trimestrial, in teremen de 30 de zile de la incheierea trimestrului.

Exceptie: Daca contractul este atribuit prin procedura de negociere fara publicare prealabila, se aplica dispozitiile art. 104. Aflati Detalii aici despre Procedura de Negociere fara publicare prealabila.

Criteriul de atribuire (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret, sau
 • cel mai bun raport calitate-cost, tinandu-se seama de:
  • criteriile de calitate si de durabilitate ale serviciilor sociale ( asigurarea continuitatii, efectele pe termen lung ale serviciilor sociale asupra beneficiarilor, familiei, comunitatii, implementarea principiului proximitatii in organizarea/acordarea serviciilor sociale, capacitatea de autosustinere a acestora, solutii inovatoare, inclusiv prin valorificarea potentialului beneficiarilor si/sau membrilor comunitatii de a participa si de a se implica in acordarea serviciilor si altele asemenea.)

Durata contractului

Durata maxima a contractelor de achizitie publica pentru servicii sociale si alte servicii specifice este de 3 ani.

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !