Parteneriatul pentru inovare este o procedura noua, introdusa si reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura Parteneriat pentru inovare a este reglementata de Art. 95 – 103 din Legea 98/2016.

Parteneriatul pentru inovare are ca scop dezvoltarea unui produs, a unui serviciu inovator sau a unor lucrari inovatoare si achizitia ulterioara a produselor, serviciilor sau lucrarilor rezultate, cu conditia ca acestea sa corespunda nivelurilor de performanta si costurilor maxime convenite intre autoritatea contractanta si participanti.

Parteneriatul pentru inovare se desfasoara in faze succesive, urmand succesiunea stadiilor din procesul de cercetare si de inovare, care poate include fabricarea produselor, prestarea serviciilor sau finalizarea lucrarilor.

Cand se utilizeaza ?

La dezvoltarea si achizitia ulterioara a unui produs/serviciu/lucrari inovatoare daca solutiile disponibile pe piata nu satisfac necesitatile autoritatii contractante.

Cum se initiaza ?

Prin publicarea in SEAP a unui AP

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

In 3 etape:

 • Depunere solicitare participare şi selectare candidaţi (inclusiv limitarea nr.de candidaţi);
 • Depunere oferte iniţiale de către candidaţii selectaţi şi evaluarea conformităţii acestora;
 • Derularea negocierilor, depunerea ofertelor finale şi aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.

Autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

Dupa ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar. Raportul prevazut se introduce in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Detali despre semnatura electronica si documente criptate Aici.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor rezultatul etapei a doua si urma finalizarii etapei,  transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

Scopul negocierilor este de imbunatatire a ofertei initiale depuse de participantii la negocieri si de adaptare a acesteia la conditiile concrete in care se va derula contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza a fi atribuit.

La sfarsitul fiecarei intalniri de negociere, comisia de evaluare are obligatia consemnarii aspectelor discutate si convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

Negocierile in cadrul etapei a treia a procedurii de atribuire se deruleaza pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.

Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfasura si prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizata, accesibila doar ofertantilor ramasi in competitie in urma derularii etapei a doua, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispozitie de autoritatea contractanta sau de furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Criteriul de atribuire  (art. 187 alin. (3) lit. c) si d)).

 • cel mai bun raport calitate-pret sau
 • cel mai bun raport calitate-cost

Autoritatea contractanta poate decide sa implementeze parteneriatul pentru inovare cu un singur partener sau cu mai multi parteneri care desfasoara activitati de cercetare si dezvoltare separate.

Reguli publicitate si transparenta Legea 99/2016

Invitatia la procedura concurentiala de ofertare se poate face printr-un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 153, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva, ori in cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare.

Publicarea / Transmiterea anuntului pentru Parteneriatul de Inovare

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Alte Procedurile de atribuire

 • licitatia restransa (LD); Detalii aici!
 • Licitatia deschisa (LD) Detalii Aici;
 • dialogul competitiv (DC); Detalii aici!
 • negocierea fara publicare prealabila (NFPP); Detalii aici!
 • concursul de solutii (CS); Detalii aici!
 • procedura de atribuire aplicabila in cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice;
 • negocierea competitiva (ND); Detalii aici!
 • procedura simplificata (PS).

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !