Serviciul de Telecomunicatii Speciale – U.M. 0319 Bucuresti organizeaza licitatie pentru incheierea unui Acord cadru Prestari servicii de comunicatii de conectare, in valoare de 24.454.080,00 EUR

Contractele subsecvente vor avea ca obiect prestarea de servicii de comunicatii de conectare necesare pentru conectarea punctelor terminale ale utilizatorilor la punctele de prezenta ale achizitorului.

Clasificare CPV:  72318000-7 – Servicii de transmisie de date.

Cantitatile minime si maxime estimate de servicii de comunicatii de conectare ce pot face obiectul acordului-cadru, respectiv al unui singur contract subsecvent atribuit în baza acestuia, pentru fiecare lot în parte, sunt urmatoarele:

Lotul 1 – Conexiuni principale nivel 2
Acord-cadru = min. 2.950 – max. 6.000 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .

Lotul 2 – Conexiuni secundare nivel 2
Acord-cadru = min. 1.074 – max. 5.002 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 2.500 conexiuni .

Lotul 3 – Conexiuni de tip “dark fiber” standard G.652
Acord-cadru = min. 1 – max. 20 conexiuni;
Un singur contract subsecvent = min. 1 – max. 10 conexiuni.

Cantitatile minime si maxime specificate mai sus sunt estimate. Cantitatile de servicii ce vor fi efectiv achizitionate vor fi în functie de necesitatile autoritatii contractante si de creditele bugetare ce vor putea fi alocate cu aceasta destinatie.

Valoarea estimata fara TVA: 24,454,080 EUR

Cuantumul garantiei de participare (GP): Lot 1 – 241.785 EUR; Lot 2 – 236.496 EUR; Lot 3 – 10.800 EUR. Perioada de valabilitate a GP va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (60 zile de la data limita de depunere a ofertelor).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin retele fixe si mobile (Internet, comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) (cod CPV: 64210000-1 si CPV 72400000-4)
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect furnizarea de servicii de comunicatii electronice prin retele fixe si mobile (Internet, comunicatii de date, telefonie fixa si mobila) (cod CPV: 64210000-1 si CPV 72400000-4)
Acord-cadru servicii de transport aerian
„Servicii de evaluare a sistemului informatic în sprijinul derularii Acordului Cadru nr. 241/18.12.2013 care are ca obiect „Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a Sistemului Informatic al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura”
Servicii de elaborare documentatie montaj + asistenta tehnica la montaj si punere in functiune, in vederea finalizarii lucrarilor de reparatie TA 7 Turceni
ACORD-CADRU DE FURNIZARE GAZE NATURALE
Contract de prestari servicii privind servicii de consiliere si educare pentru igiena, sanatate si gasirea unui loc de munca in cadrul proiectului „Extindere centru social multifunctional Lacu Dulce 20.10.15
Servicii de curatenie
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de telefonie fixa si transmisii de date. 29.10.15
Acord-cadru în baza caruia se vor încheia contracte subsecvente având ca obiect prestarea de servicii de telefonie fixa si transmisii de date. 29.10.15

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Primaria Sectorului 3 a atribuit in luna septembrie cinci contracte de reabilitare termica a blocurilor de locuinte companiilor de constructii; Adrian Construct, Alpenside, Palex Constructii si Unicon SA, din Bucuresti.

Contractele au fost atribuite pe criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, in functie de pret (90%) si de perioada de garantie a lucrarilor de constructii-montaj (10%).

Valoarea totala a proiectelor fiind de 128.696.859 lei  (aprox. 29 milioane de euro), fara TVA. Toate proiectele au termenele de finalizare la patru luni de la data atribuirii contractelor,

Contract nr: 10149: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE3  

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Ing. Zablovschi , nr. 46 , Sector 1 , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 29000680.81 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27121279.16 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 8

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat:
– 0,11% – Lucrari de instalatii sanitare de incalzire si gaze natural, – 2% – Lucrari de izolare termica, – 2% – Lucrari de izolare termica, – 2% – Lucrari de izolare termica, – 1% – Lucrari de izolare termica, – 1% – Lucrari de izolare termica, – 0,37% – Lucrari de instalatii electrice exterioare/interioare pentru incinte/constructii civile si industrial, bransamente aeriene si subterane.

Contract nr: 10361: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE6

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: PALEX CONSTRUCTII INSTALATII S.R.L.
Adresa postala: Str. Constantin Radulescu Motru, nr. 20, bl 22-24, sc.b, parter, ap. 47 , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30917807.99 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28940649.87 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 7

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Subcontractanti ai SC PALEX CONSTRUCTII INSTALATII SRL – 0.64% Subcontractanti ai SC ROM SERVICE CONSTRUCT SRL- 6.71%

Contract nr: 10642 : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE7

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: SC ALPENSIDE SRL
Adresa postala: Str. Ernest Djuvara nr. 3-5, et 8, ap 2, camera 5, sector 6, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 34998991.06 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25738710.96 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 1

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
– 0,61% – Lucrari de instalatii electrice – 0,12% – Lucrari de instalatii gaze.

Contract nr: 10641: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE2

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: SC ALPENSIDE SRL
Adresa postala: Str. Ernest Djuvara nr. 3-5, et 8, ap 2, camera 5, sector 6, Bucuresti.

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 26580857.41 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19708738.84 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 1

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat:
– 0,45% – Lucrari de instalatii electrice; – 0,12% – Lucrari de instalatii gaze.

Contract nr: 9522: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE4

Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul: ADRIAN CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str. Ing. Zablovschi , nr. 46 , Sector 1 , Localitatea: Bucuresti

Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 30720973.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22664060.24 Moneda: RON Fara TVA

Contractul ar putea fi subcontractat: Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata: Procent(%): 1

Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat:
0.15 – lucrari de instalatii sanitare de incalzire si gaze naturale 0.45 – lucrari de instalatii electrice exterioare/ interioare pentru incinte/ constructii civile si industriale si bransamente aeriene si subterane.

Contract 9972 : CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – EFICIENTA ENERGETICA 5EE5

Castigator : UNICON S.A.  Str. Remus nr.6 sect.3 Bucuresti

Valoare:  4,523,423.21 RON

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Administratia Scolilor Sector 6 Bucuresti organizeaza licitatie pentru Lucrari de reparare a constructiilor si a instalatiilor aferente acestora la unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

Acordul cadru privind executia de „Lucrari de reparare a constructiilor si a instalatiilor aferente acestora la unitatile de invatamant preuniversitar de stat din sectorul 6” constand in: Lucrari de reparatii constructii; lucrari reparatii la instalatii electrice; lucrari reparatii la instalatii sanitare; lucrari reparatii la instalatia de incalzire; lucrari reparatii la instalatia de gaze; lucrari reparatii la instalatia de apa canalizare; lucrari reparatii la izolatii in constructii si instalatii; lucrari reparatii si intretinere drumur;lucrari de constructii; lucrari de instalatii electrice; lucrari de instalatii sanitare; lucrari de instalatii de incalzire; lucrari de instalatii de gaze; lucrari de instalatii alimentare cu apa si canalizare; lucrari de izolatie la constructii si instalatii; lucrari de drumuri; lucrari de terasamente; Cantitatea totala estimata a acordului-cadru este prevazuta in Anexa A la Caietul de Sarcini.

Valoarea estimata maxima a acordului-cadru este de 300.000.000 lei exclusiv TVA din care procentul cheltuielilor diverse si neprevazute de 10% este in cuantum de 27.272.727,27 lei (valoarea estimata include si lucrarile diverse si neprevazute in procent de 10%).

Lucrarile de constructii care ar putea fi achizitionate pe toata durata acordului – cadru vor fi in valoare maxima estimata de 300.000.000 lei incluzand si lucrarile diverse si neprevazute, in procent de 10%, in valoare de 27.272.727,27 lei.

Valoarea estimata minima a acordului – cadru este de 100.000.000 lei exclusiv TVA.

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de 2.000.000 lei exclusiv TVA din care procentul cheltuielilor diverse si neprevazute de 10% este in cuantum de 181.818,18 lei (valoarea estimata include si lucrarile diverse si neprevazute in procent de 10%).

Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 20.000 lei exclusiv TVA. Estimarea derularii acordului cadru: 17.01.2016-17.01.2020.

Clasificare CPV:

45453000-7 – Lucrari de reparatii generale si de renovare,
45300000-0 – Lucrari de instalatii pentru cladiri,
45400000-1 – Lucrari de finisare a constructiilor.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Asfaltare DC 43, Cajvana – Comanesti, km 1+240 – 2+240 în orasul Cajvana, judetul Suceava
,,Covoare asfaltice pe strazi din Municipiul Campulung”
Executia lucrarilor pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a Blocurilor de locuinte 27, str. Minerului si P3, Aleea Motilor, din Municipiul Deva”, cod SMIS 54632.
INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC ARDUD STR PRINCIPALA / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV LOC LIVADA STR RANDUNELELOR / INJECTIE DE PUTERE IN LOC AMATI, STR PRINCIPALA, IESIRE SPRE SATU MARE / INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN LOC DOROLT SPRE PETEA / INJECTIE DE PUTERE IN LOC MARTINESTI SPRE FERMA CUCU / DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS STRADA TINERETULUI SI DESCENTRALIZARE RED INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0.4KV IN NEGRESTI OAS TURULUI SPRE TUR
”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DIN DJ 244E SI DRUMURI SATESTI IN LOCALITATEA STROIESTI, COMUNA TATARANI, JUDETUL VASLUI”
Reparatii capitale pentru reabilitare Laborator clinic
Modernizare drumuri vicinale în catun Harne, comuna Sadova, judetul Suceava
„Modernizare drum judetean DJ 293A, Viisoara – Cuza Voda, Km. 7+000 – 11+550, L=4,550km”
”SISTEM DE CANALIZARE SI EPURARE APE UZATE IN SAT CIOCENI, COMUNA ALBESTI-PALEOLOGU, JUDETUL PRAHOVA”
LUCRARI SUPLIMENTARE la proiectul REABILITAREA SITULUI INDUSTRIAL DE PE FOSTA PLATFORMA INDUSTRIALA CALAN SI PREGATIREA LUI PENTRU NOI ACTIVITATI

.

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

Administratia Pietelor Sector 1 a atribuit prin licitatie contractul de proiectare si executie a lucrarilor de proiectare si executie Complex Multifunctional S+P+1+2R Piata Mures.

Contractul de proietare si executie are ca obiect edificarea unui imobil S+P+1E+2R, cu functiune comerciala mixta de comert, piata agro-alimentara, birouri si gradinita. In subsol sunt prevazute spatii tehnice si parcaj. Parterul a fost destinat functiunilor de comert (spatii comerciale si piata agro-alimentara). Etajul 1 este destinat spatiilor de birouri iar etajul 2 este destinat spatiului de gradinita. Total cheltuieli diverse si neprevazute 2.074.520 lei,respectiv 4.57% (asa cum reiese din Devizul General intocmit de proiectant,fara a aduce atingere prevederilor art.122,lit.i),respectiv art.252 lit.j) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45210000-2 – Lucrari de constructii de cladiri
71221000-3 – Servicii de arhitectura pentru constructii

ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 91  Denumirea: Contract de proiectare si executie a lucrarilor de proiectare si executie Complex Multifunctional S
V.1) Data atribuirii contractului   20.07.2015
V.2) Numarul de oferte primite   2
Numarul de oferte admisibile   1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MBM DECOR INSTAL SRL
Adresa postala:  Bdul Braiulei nr.36, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620122, Romania, Tel.  0337/4010416, Email:  decorinstal@yahoo.com, Fax:  0337/401416
SC MAXI DESIGN SRL
Adresa postala:  Str. Pajurei nr.3,b.24,sc.A,et.1,ap.5, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  013155, Romania, Tel.  0213130111, Email:  office@maxidesign.ro, Fax:  0213130111
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43296522.95    Moneda: RON  Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Contract de proiectare si executie a lucrarilor de proiectare si executie „Complex multifunctional S + P + 1 + 2R” Piata Mures
Reabilitare cladiri si spatii operationale
AMENAJARE PEISAGISTICA PARC PADUREA VEDEA, MUNICIPIUL ALEXANDRIA
LUCRARI DE CONSTRUCTII AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTITII «AMENAJARE PIATA CENTRALA»
Executie lucrari ”Spatii de invatamant – Facultatea de Stiinte Economice B1 si Facultatea de Stiinte Umaniste B2”, inclusiv dotari 21.09.15
Servicii de proiectare si executie lucrari: reparatii capitale, consolidare, reamenajare, compartimentare pod (mansardare) in spatii pentru pentru birouri, pavilion C din Str.Codrescu nr.6, Iasi
Lucrari de executie la U.M. 0793 Bacau – Pavilion spatii tehnice S+P+2
Construire sediu administrativ str. Lunga, nr.69, orasul Ghimbav.
Supervizarea constructiei “Pasaj suprateran peste drumul de centura al municipiului Oradea în zona strazii Nojoridului”
Supervizarea constructiei “Pasaj suprateran peste drumul de centura al municipiului Oradea în zona strazii Ciheiului”

CN Aeroporturi Bucuresti SA intentioneaza sa achizitioneze prin Licitatie: Sisteme de control al accesului.

Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor:
FURNIZAREA SI IMPLEMENTAREA UNEI SOLUTII INTEGRATE DE CONTROL ACCES AL PERSOANELOR, BAZATA PE CONFIRMAREA BIOMETRICA A IDENTITATII SI A TURNICHETILOR IN PUNCTELE DE CONTROL ALE ACCESULUI:

– furnizare, instalare si punere in functiune turnicheti in punctele de control acces ale Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti (denumit în continuare AIHCB);
– furnizare, instalare si punere in functiune componente sistem biometric de control acces bazat pe o metoda automata de identificare si autentificare a persoanelor in punctele de control acces de la AIHCB;
– integrarea acestora în sistemul de management al controlului accesului existent la nivelul CNAB (sMs).

Durata acordului-cadru: 24 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 264,000 si 600,000 EUR

Clasificare CPV:
42961100-1 – Sisteme de control al accesului,
51220000-0 – Servicii de instalare de echipament de control.

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de licitatie publica, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Sistem de monitorizare si control statii de pompare apa potabila si debitmetre apa uzata
Asigurarea infrastructurii necesare si implementarea unui sistem informatic integrat pentru optimizarea si remodelarea fluxurilor informationale pentru proiectul „Imbunatatirea procesului decizional la nivelul Ministerului Tineretului si Sportului – Inovatie si invatare” SMIS 32923 24.08.15
Camera alba cu instalatii de stocare, transport, monitorizare si spalare gaze proces, hote chimice (3 buc.) si separator de faza pentru azot lichid
Camera alba cu Instalatii de stocare, transport, monitorizare si spalare gaze proces, Hote chimice (3 buc.) si Separator de faza pentru azot lichid
Achizitia sistemului informatic integrat (echipamente hardware, licente software, aplicatii informatice, instruire), pentru proiectul “Cresterea competitivitatii SC Maxx Computers SRL prin implementarea unei solutii integrate de e-commerce”, Cod SMIS 46853
Achizitia sistemului informatic integrat (echipamente hardware, licente software, aplicatii informatice, instruire), pentru proiectul „Cresterea competitivitatii SC Maxx Computers SRL prin implementarea unei solutii integrate de e-commerce”, cod SMIS 46853
Achizitia de echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) pentru proiectul Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman si 15 UAT-uri.
Achizitia de echipamente si servicii de implementare a sistemului informatic integrat (inclusiv servicii de instruire) pentru proiectul ,,Solutii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol in format electronic si managementul activitatilor interne ale institutiilor publice in cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judetean Teleorman si 15 UAT-uri
Construirea depozitului ecologic de la Sîrbi,în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”.
Construirea depozitului ecologic de la Sîrbi,în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Maramures”

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Ministerul Agriculturii(MADR) organizeaza Licitatie Servicii de colectare si de colationare de date pentru Reteaua de Informatii Contabile Agricole din Romania.

Acord-cadru cu un singur agent economic: Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 8,158,400 si 9,600,000RON

Clasificare CPV: 72314000-9 – Servicii de colectare si de colationare de date

Cantitatea totala sau domeniul
Valoarea maxima a unui contract subsecvent(CS) nu poate depasi suma aferenta numarului de exploatatii atribuite lotului respectiv, suma alocata pentru completarea unui chestionar este 400lei.

Detalierea loturilor este facuta pe contract subsecvent, respectiv acord cadru.

Lot 1 Alba (min157-max185)x400lei=(min62800-max74000)lei;(min628-max740)x400lei=(min251200-max296000)lei,

Lot 2 Arad (min150-max176)x400lei=(min60000-max70400)lei;(min600-max704)x400lei=(min240000-max281600)lei,

Lot 3 Arges (min111-max131)x400lei=(min44400-max52400)lei;(min444-max524)x400lei(min177600-max209600)lei,

Lot 4 Bacau (min116-max136)x400lei=(min46400-max54400)lei;(min464-max544)x400lei=(min185600-max217600)lei,

Lot 5 Bihor (min124-max146)x400lei=(min49600-max58400)lei;(min496-max584)x400lei=(min198400-max233600)lei,

Lot 6 Bistrita-Nasaud (min89-max105)x400lei=(min35600-max42000)lei;(min356-max420)x400lei=(min142400-max168000)lei,

Lot 7 Botosani (min103-max121)x400lei=(min41200-max48400)lei;(min412-max484)x400lei=(min164800-max193600)lei,

Lot 8 Brasov (min104-max122)x400lei=(min41600-max48800)lei;(min416-max488)x400lei=(min166400-max195200)lei,

Lot 9 Braila (min136-max160)x400lei=(min54400-max64000)lei;(min544max640)x400lei=(min217600-max256000)lei,

Lot 10 Buzau (min165-max194)x400lei=(min66000-max77600)lei;(min660-max776)x400lei=(min264000-max310400)lei,

Lot 11 Caras-Severin (min137-max161)x400lei=(min54800-max64400)lei;(min548-max644)x400lei=(min219200-max257600)lei,

Lot 12 Calarasi (min136-max160)x400lei=(min54400-max64000)lei;(min544-max640)x400lei=(min217600-max256000)lei,

Lot 13 Cluj (min98-max115)x400lei=(min39200-max46000)lei;(min392-max460)x400lei=(min156800-max184000)lei,

Lot 14 Constanta (min224-max263)x400lei=(min89600-max105200)lei;(min896-max1052)x400lei=(min358400-max420800)lei,

Lot 15 Covasna (min117-max138)x400lei=(min46800-max55200)lei;(min468-max552)x400lei=(min187200-max220800)lei,

Lot 16 Dâmbovita (min125-max147)x400lei=(min50000-max58800)lei;(min500-max588)x400lei=(min200000-max235200)lei,

Lot 17 Dolj (min118-max139)x400lei=(min47200-max55600)lei;(min472-max556)x400lei=(min188800-max222400)lei,

Lot 18 Galati (min141-max166)x400lei=(min56400-max66400)lei;(min564-max664)x400lei=(min225600-max265600)lei,

Lot 19 Giurgiu (min135-max159)x400lei=(min54000-max63600)lei;(min540-max636)x400lei=(min216000-max254400)lei,

Lot 20 Gorj (min84-max99)x400lei=(min33600-max39600)lei;(min336-max396)x400lei=(min134400-max158400)lei,

Lot 21 Harghita (min116-max136)x400lei=(min46400-max54400)lei;(min464-max544)x400lei=(min185600-max217600)lei,

Lot 22 Hunedoara (min117-max138)x400lei=(min46800-max55200)lei;(min468-max552)x400lei=(min187200-max220800)lei,

Lot 23 Ilfov (min94-max111)x400lei=(min37600-max44400)lei;(min376-max444)x400lei=(min150400-max177600)lei,

Lot 24 Ialomita (min130-max153)x400lei=(min52000-max61200)lei;(min520-max612)x400lei=(min208000-max244800)lei,

Lot 25 Iasi (min128-max151)x400lei=(min51200-max60400)lei;(min512-max604)x400lei=(min204800-max241600)lei,

Lot 26 Maramures (min110-max129)x400lei=(min44000-max51600)lei;(min440-max516)x400lei=(min176000-max206400)lei,

Lot 27 Mehedinti (min74-max87)x400lei=(min29600-max34800)lei;(min296-max348)x400lei=(min118400-max139200)lei,

Lot 28 Mures (min182-max214)x400lei=(min72800-max85600)lei;(min728-max856)x400lei=(min291200-max342400)lei,

Lot 29 Neamt (min108-max127)x400lei=(min43200-max50800)lei;(min432-max508)x400lei=(min172800-max203200)lei,

Lot 30 Olt (min112-max132)x400lei=(min44800-max52800)lei;(min448-max528)x400lei=(min179200-max211200)lei,

Lot 31 Prahova (min125-max147)x400lei=(min50000-max58800)lei;(min500-max588)x400lei=(min200000-max235200)lei,

Lot 32 Satu Mare (min105-max124)x400lei=(min42000-max49600)lei;(min420-max496)x400lei=(min168000-max198400)lei,

Lot 33 Salaj (min92-max108)x400lei=(min36800-max43200)lei;(min368-max432)x400lei=(min147200-max172800)lei,

Lot 34 Sibiu (min109-max128)x400lei=(min43600-max51200)lei;(min436-max512)x400lei=(min174400-max204800)lei,

Lot 35 Suceava (min101-max119)x400lei=(min40400-max47600)lei;(min404-max476)x400lei=(min161600-max190400)lei,

Lot 36 Teleorman (min113-max133)x400lei=(min45200-max53200)lei;(min452-max532)x400lei=(min180800-max212800)lei,

Lot 37 Timis (min178-max209)x400lei=(min71200-max83600)lei;(min712-max836)x400lei=(min284800-max334400)lei,

Lot 38 Tulcea (min124-max146)x400lei=(min49600-max58400)lei;(min496-max584)x400lei=(min198400-max233600)lei,

Lot 39 Vaslui (min116-max137)x400lei=(min46400-max54800)lei;(min464-max548)x400lei=(min185600-max219200)lei,

Lot 40 Vâlcea (min101-max119)x400lei=(min40400-max47600)lei;(min404-max476)x400lei=(min161600-max190400)lei,

Lot 41 Vrancea (min163-max192)x400lei=(min65200-max76800)lei;(min652-max768)x400lei=(min260800-max307200)lei,

Lot 42 M. Bucuresti (min31-max37)x400lei=(min12400-max14800)lei;(min124-max148)x400lei=(min49600-max59200)lei.

Informatii suplimentare gasiti in Caietul de Sarcini pe www.licitatie-publica.ro, in anunt: Servicii de colectare si de colationare de date pentru Reteaua de Informatii Contabile Agricole din Romania

Asigurati-va ca Nu pierdeti anunturi de achizitii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Tagged with:
 

Primaria sectorului 3 a demarat doua proiecte cureabilitare termica

finantare europeana prin care alte 39 de blocuri vor fi reabilitate termic. A fost lansata si licitatie publica in vederea angajarii constructorului.

 

“Cererea de finantare contine un numar de 22 de blocuri si un numar de 1.630 de apartamente. (…) Cele doua cereri de finantare fac parte dintr-un grup de 19 cereri care au primit finantare, contractele fiind deja semnate de catre minister. Proiectele se afla intr-o faza de implementare, termen de finalizare fiind inceputul anului 2016. Cererile au fost depuse din 2014 de catre Primaria sectorului 3 in numele asociatiilor de proprietari, a fost un parteneriat”, a declarat Raluca Covaci, director al Directiei Strategii si Programe de Dezvoltare din Primaria sectorului 3, in prezentarea proiectelor.

Valoarea totala a proiectelor lansate ajunge la peste 37 milioane lei – suma aferenta reabilitarii a 22 de blocuri si peste 34 milioane lei – aferent anveloparii a 17 blocuri.

Primaria sectorului 3 a executat în ultimii doi ani reabilitarea a 319 blocuri, 23.975 de apartamente. Pana in 2020, propunadu-si sa reabiliteze 700 de blocuri din totalul de 2.024.

 

Vezi aici toate licitatiile asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Actualizare documentatie licitatie CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE8 29.06.15
Actualizare documentatie licitatie CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE8 29.06.15
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3 – FE8. 29.06.15
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE6. 30.06.15
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE6 30.06.15
Actualizare documentatie licitatie CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE5 25.06.15
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE5 25.06.15
CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE9 17.07.15
Actualizare documentatie licitatie CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINTE DIN SECTORUL 3 – FE9 17.07.15
Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din sectorul 3 – FE9. 17.07.15

 

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2000 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Primaria Sector 1 Bucuresti doreste achizitionarea de servicii de asistenta tehnica – dirigentie de santier  pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte.

Un acord–Cadru prin contractele sale subsecvente are drept scop achizitia serviciului de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru executia lucrarilor de reabilitare termica a imobilelor incluse in programul de crestere a performantei energetice din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, pentru un numar estimat de 250 blocuri de locuinte, lucrari ce au ca scop cresterea performantei energetice a acestor blocuri de locuinte, astfel incat consumul anual specific de energie, calculat pentru incalzire, sa scada sub 100 kW/mp de arie utila, in conditii de eficienta economica.

Clasificare CPV: 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrarilor

Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata a achizitiei de 5.830.150 lei fara TVA reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele). Din aceasta 528.086 lei fara TVA este cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute (1,5% din procentul de 10 % alocat lucrarilor diverse si neprevazute), fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), conform art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006.

Depozite valorice şi garantii solicitate: Cuantumul: 63.624,77 lei.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 05.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (Acord-cadru pentru achizitia serviciului de asistenta tehnica – dirigentie de santier pentru lucrarile de reabilitare termica a blocurilor de locuinte incluse in Programul local multianual de crestere a performantei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti ).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
REABILITAREA TERMICA A BLOCURILOR DE LOCUINTE ÎN VEDEREA RIDICARII PERFORMANTEI ENERGETICE – 2 BLOCURI DE LOCUINTE DIN MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC CU REGIM DE ÎNALTIME P+10 E, P-ta Majláth Gusztáv Károly 1 si B-dul Fratiei 14
Executie lucrari aferente proiectului „Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte in Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna – faza 4”, cod SMIS 48191, 6 LOTURI
Servicii supraveghere executie lucrari – dirigentie santier executie reabilitare termica blocuri Municipiul Tg Jiu 05.05.15
Intocmire documentatie tehnico-economica pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte din Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti 25.05.15
Reabilitarea termica in vederea cresterii eficientei energetice a 2 blocuri din municipiul Botosani”/SMIS 53068-2 LOTURI 29.04.15
Reabilitare termica blocuri de locuinte: bloc 56 C2, strada Garii nr. 56, scara A, bloc 60 C4, strada Garii, nr. 60, scara A, bloc 98 , strada Marasesti, nr. 98, scara A, B, C, bloc 102, strada Marasesti nr. 102, scara A, B, C, bloc 171 E3 , strada Marasesti nr. 171, scara A, bloc 185 E6 , strada Marasesti nr. 185, scara A, bloc 3, strada Radu Negru nr. 3, scara A, B, Municipiul Bacau, Judetul Bacau”, Cod SMIS 48030 04.05.15
Lucrari de reabilitare termica aferente proiectului „Reabilitare termica a 26 blocuri de locuinte în Tîrgu-Mures – LOT II”
,,Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte Perla , V2, 15 din municipiul Zalau constituituite în asociatii de proprietari”, cod SMIS 53064
Executie lucrari aferente proiectului „Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte in Municipiul Timisoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/luna – faza 2”, cod SMIS 48189, 8 LOTURI
Reabilitare termica a blocurilor de locuinte din Municipiul Arad – cererea nr. 3, executie lucrari, proiect finantat prin Programul operational regional 2007-2013 Axa prioritara 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.2, cod SMIS 50231

Hodroelectrica SA, intentioneaza licitatie pentru Hidroelecticaatribuirea unor contracte de Leasing operational pentru inchirierea a 90 de autovehicule tip SUV,  Leasing operational pentru inchirierea a 60 de autovehicule tip Mini-van.

LOT 1:- furnizarea in sistem de leasing operational a 90 de autoturisme tip SUV conform cerintelor din caietul de sarcini din sectiunea B a documentatiei de atribuire;

LOT 2:-furnizarea in sistem de leasing operational a 60 de autoturisme tip Mini-van conform cerintelor din caietul de sarcini din sectiunea B a documentatiei de atribuire;

LA FINALUL CONTRACTULUI DE LEASING OPERATIONAL AUTOTURISMELE RAMAN IN PROPRIETATEA FURNIZORULUI

Locul principal de livrare: Punctele de lucru ale autoritatii contractante, respectiv Bucuresti, SH Bistrita, SH Cluj, SH Curtea de Arges, SH Hateg, SH Portile de Fier, SH Ramnicu Valcea, SH Sebes.

Clasificare CPV:
34110000-1 – Autoturisme
50100000-6 – Servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor si a echipamentelor aferente si servicii conexe .

Valoarea estimata fara TVA: 2,212,245 EUR

Depozite valorice şi garantii solicitate:
Cuantumul garantiei: Lotul 1–15000 euro (7500 euro pentru IMM); Lotul 2- 10000 euro (5000 euro pentru IMM).

Capacitatea economica si financiara
Cerinta nr. 1

Informatii privind cifra de afaceri globala ce vizeaza activitatea din ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014) in lei si euro
Cerinta minima de calificare pentru:
Lotul 1- realizarea unei medii a cifrei globale de afaceri, pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), egala sau mai mare decât valoarea: 9.000.000,00 lei;

Lotul 2- realizarea unei medii a cifrei globale de afaceri, pe ultimii 3 ani (2012, 2013, 2014), egala sau mai mare decât valoarea: 4.000.000,00 lei;

Capacitatea tehnica

Declaratie privind principalele livrari similare efectuate în ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul va prezenta o lista a produselor similare furnizate in ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a furnizat la nivelul a maxim 3 contracte, produse similare cu cele supuse prezentei achizitii;

Lotul nr.1: Prin livrari similare se va intelege furnizarea de produse similare, respectiv a minim 90 buc de autoturisme.
Lotul nr.2: Prin livrari similare se va intelege furnizarea de produse similare, respectiv a minim 60 buc de autoturisme.

Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 03.06.2015.

Gasiti Anuntul integral si documentatia de participare pe: www.licitatie-publica.ro (LOT 1 – „Leasing operational pentru inchirierea a 90 de autovehicule tip SUV ”LOT 2 – „Leasing operational pentru inchirierea a 60 de autovehicule tip Mini-van”).

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

Vezi licitatii asemanatoare

Titlul Data inchiderii
Autobuze de 12 metri pentru transportul urban cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului. 29.04.15
Autobuze de 12 metri pentru transportul urban cu podea complet coborata pe toata lungimea vehiculului 29.04.15
Dotari in cadrul obiectivului de investitii Sala Polivalenta: LOT 1: Dotari aferente suprafetei de joc;LOT 2: Dotari echipamente electronice;LOT 3: Sistem de acces control ;LOT 4: Ascensor
Achizitie active corporale Laborator Realitate Virtuala 18.05.15
FURNIZARE CONSERVE SI PRODUSE DIN CARNE, CARNE DE PASARE IN STARE CONGELATA, CARNE DE PORC SI CARNE DE VITA 23.04.15
„Amenajare piata centrala Comuna Sadu”
Construire statii de transfer, statii de sortare si platforma de stocare temporara” in cadrul proiectului « Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Bihor”
Actualizare documentatie Modernizare drumuri comunale in lungime de 2,932 km, în comuna Cosna, judetul Suceava 20.04.15
Actualizare documentatie Modernizare drumuri comunale in lungime de 2,932 km, în comuna Cosna, judetul Suceava 20.04.15
Modernizare drumuri comunale in lungime de 2,932 km, în comuna Cosna, judetul Suceava 20.04.15

Cele mai relevante achizitii ale lunii noiembrie

, in Noutati, by Ramona

Potrivit www.euractiv.ro, in luna noiembrie institutiile de stat au lansat mai multe licitatii cu valori de milioane de euro.

Autoritatea Nationala pentru Turism a lansat noua proceduri de achizitii pentru spatii de publicitate in media din strainatate in vederea promovarii brandului turistic national. Valoarea totala: circa 17 milioane euro/ Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a demarat licitatia pentru evaluarea independenta a activelor si pasivelor si un test de stres al sectorului de asigurari din Romania/ Ministerul de Finante achizitioneaza consultanta acordata personalului Autoritatii de Certificare si Plata (ACP), in vederea inchiderii perioadei de programare 2007 – 2013 si pregatirii noii perioade de programare 2014 – 2020 (SEAP).

 

  1. Autoritatea de Supraveghere Financiara

Evaluarea activelor si pasivelor societatilor de asigurare si efectuarea testului de stres în sectorul asigurarilor din Romania, denumit in continuare Exercitiu BSR (Balance Sheet Review and Stress Test)

Clasificare CPV :
79212100-4 – Servicii de auditare financiara (Rev.2)
79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

Valoarea estimata fara TVA: 9,900,360 RON

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.12.2014

Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

2. Ministerul Finantelor Publice

Consultanta acordata personalului Autoritatii de Certificare si Plata (ACP), în vederea închiderii perioadei de programare 2007 – 2013 si pregatirii noii perioade de programare 2014 – 2020  

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile):
79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management
79420000-4 – Servicii conexe managementului
79952000-2 – Servicii pentru evenimente

Cuantumul garantiei de participare este de 107.777 lei

Criterii de atribuire:  Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 15.12.2014

 

3. Licitatiile  Autoritatii Nationale pentru Turism : aprox. 17 mil euro

Titlu Data publicarii Data inchiderii Regiune Detalii
Achizi?ionarea serviciilor privind amenajarea ?i decorarea standului României ?i derularea evenimentelor aferente participării României în calitate de ?ară parteneră la Târgul de Turism CMT Stuttgart (Caravan, Motor, Tourism), care se va desfă?ura în Stuttgart, Germania în perioada 17 – 25.01.2015 09.12.2014 22.12.2014 RO: Bucureşti Valoarea estimata fara TVA : 260.812,50 EUR
Achizi?ionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Italia pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national 28.11.2014 15.01.2015 RO: Bucureşti Valoarea estimata fara TVA: 3,120,000 EUR

Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Oferta tehnica 24 %
Descriere: Puncte de audienta
3. Oferta tehnica 2 %
Descriere: Pozitionari speciale
4. Oferta tehnica 25 %

Achizi?ionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Franta pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national 26.11.2014 09.01.2015 RO: Bucureşti Valoarea estimata fara TVA: 3,120,000 EURCriterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Oferta tehnica 24 %
Descriere: Puncte de audienta
3. Oferta tehnica 2 %
Descriere: pozitionari speciale
4. Oferta tehnica 25 %

Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Marea Britanie pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national 26.11.2014 13.01.2015 RO: Bucureşti Valoarea estimata fara TVA: 2,860,000 EURCriterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Puncte de audienta 24 %
Descriere: Componenta tehnica
3. Pozitionari special-gratuit 2 %
Descriere: Componenta tehnica
4. Numar cititori presa scrisa 25 %

Achizitionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din SUA pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national 26.11.2014 14.01.2015 RO: Bucuresti Valoarea estimata fara TVA: 2,600,000 EUR

Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Puncte de audienta 24 %
Descriere: Componenta tehnica
3. Pozitionari special-gratuit 2 %
Descriere: Componenta tehnica
4. Numarul in mii cititori presa scrisa 25 %

Achizitionarea si planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Israel pentru implementarea planurilor operationale anuale de marketing pentru brandul turistic national 21.11.2014 12.01.2015 RO: Bucuresti Valoarea estimata fara TVA: 500,000 EURCriterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 60 %
Descriere: Cost per m2 outdoor
2. Componenta tehnica 40 %

Achizi?ionarea serviciilor de publicitate pe canalele media din Germania pentru implementarea planurilor operationale multianuale de marketing pentru brandul turistic national 21.11.2014 07.01.2015 RO: Bucuresti Valoarea estimata fara TVA: 3,913,000 EURCriterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 49 %
Descriere: Componenta financiara
2. Oferta tehnica 24 %
Descriere: Puncte de audienta
3. Oferta tehnica 2 %
Descriere: Pozitionari speciale
4. Oferta tehnica 25 %
Descriere: Numar cititori presa scrisa

Achizitionarea si planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Polonia pentru implementarea planurilor operationale anuale de marketing pentru brandul turistic national 08.11.2014 22.12.2014 RO: Bucuresti Valoarea estimata fara TVA: 375,012 EURCriterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 60 %
Descriere: Costul pe mp outdoor
2. Componenta tehnica 40 %

Achizitionarea si planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Spania pentru implementarea planurilor operationale anuale de marketing pentru brandul turistic national 08.11.2014 22.12.2014 RO: Bucuresti Criterii de atribuireOferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 60 %
Descriere: Cost per m2 outdoor
2. Componenta tehnica 40 %

Achizitionarea si planificarea serviciilor de publicitate outdoor în Marea Britanie pentru implementarea planurilor operationale anuale de 01.11.2014 18.12.2014 RO: Bucureşti Valoarea estimata fara TVA: 595,000 EURCriterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

Criterii Pondere
1. Pretul ofertei 60 %
Descriere: Costul pe mp outdoor
2. Componenta tehnica 40 %

Asigurati-va ca Nu pierdeti licitatii, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro. (peste 1670 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Pentru informatii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati si telefonic la: 0369 591 482, va stam la dispozitie de Luni pana Vineri intre orele: 9.00 la 17.00.

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !