Consiliul Local Baia Mare Serviciul Public Ambient Urban organizeaza licitatie publica pentru atribuirea contractului de Servicii de amenajare si intretinere zone verzi, locuri de joaca, agrement si mobilier urban. Termenul limita pentru depunerea ofertei de pret este 12.01.17.

In baza acordului – cadru incheiat se urmareste realizarea urmatoarelor activitati:

– intretinerea si salubrizarea spatiilor verzi din municipiul Baia Mare

– intretinerea de locuri de joaca si agrement,

– lucrari de intretinere, reparatii aparate de joaca si conditie fizica,

– delimitarea aleilor, a scuarurilor, a locurilor de joaca si agrement, cu garduri de protectie, imprejmuiri

– demolari imprejmuiri si constructii neautorizate;

– lucrari de montare, reparare si intretinerea mobilierului urban pe domeniul public(banci, cosuri de gunoi, ciubere si orice alt mobilier),

– indepartarea materialelor publicitare de orice natura, neautorizate;

– amenajari peisagistice;

– asigurarea continua a apei necesare întretinerii zonelor verzi si in mod deosebit, in cazul secetelor prelungite;

– taieri de tundere,corectie si regenerare arbori, formare coronament la arbori plantati;

– amenajare alei,

– plantari arbori si arbusti,

– aduceri la cota, lucrari de regenerare fertilizarea solului, gazonari;

– se va asigura materialul dendrofloricol si lucrarile aferente necesare pentru amenajarea terenurilor si regenerarea vegetatiei.

Plantele vor fi livrate pentru satisfacerea necesarului zonelor verzi din Municipiul Baia Mare.

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
77310000-6 – Amenajare si intretinere de spatii verzi
50800000-3 – Diverse servicii de intretinere si de reparare

Informatii privind acordul-cadru:

Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 48 luni

Valoarea estimata fara TVA: 18,982,544.56RON

Autoritatea contractanta intentioneaza sa incheie minim 4 contracte subsecvente.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordurilor cadru, precum si cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt prezentate în Anexele la Caietul de sarcini.

Valoarea maxima estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4745636.14 lei, exclusiv TVA.

Vezi anuntul de licitatie si documentatia de participare aici.

Puteti avea acces la astfel licitatii cu o simpla Inregistrare Gratuita Aici

Licitatii din Amenajare spatii verzi (amenajare parcuri, spatii verzi, flori, toaletari copaci, etc)

67 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Regasiti aici licitatiile din alte 2520 de surse monitorizate zilnic in plus fata de SEAP. Pagina: 1 ( de la 7)
Titlul Publicat Termen Limita Regiune
servicii de intretinere plante ornamentale ale SDEE Oradea 21.12.16 22.12.16 Bihor
Servicii de defrisare – Pregatirea terenului cu utilaje grele – Tul – Tataru – DS Tulcea 20.12.16 25.01.17 Tulcea
servicii de întretinere spatii verzii aferente parcului Pescarus si strazilor Republicii si Funicularului 20.12.16 27.12.16 Caraş-Severin
servicii de curatenie birouri si spatii verzi 20.12.16 28.12.16 Bucureşti
Servicii de defrisare – Pregatirea terenului cu utilaje grele – Tul – Pardina – DS Tulcea 19.12.16 26.01.17 Tulcea
Servicii de defrisare – Pregatirea terenului cu utilaje grele – Tul – Sireasa Plaur – DS Tulcea 19.12.16 25.01.17 Tulcea
Furnizare scule si echipamente pentru parcuri auto 19.12.16 21.12.16 Timiş
Servicii de curatenie interioara si exterioara zilnice 19.12.16 23.12.16 Bucureşti
Pista pentru biciclisti, Strada Baritiu – Strada Gorunului – DJ 194 A din Municipiul Satu Mare 19.12.16 25.01.17 Satu Mare
REPARATII TOALETA PUBLICA ,,PARC ASTRA 17.12.16 22.12.16 Sibiu
Tagged with:
 

Administratia Prezidentiala achizitioneaza, prin procedura de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice, echipamente IT in valoare de 2.004.583 de lei.

Termen de livrare 20 zile de la semnarea contractului de furnizare pentru urmatoarele echipamente: statii de lucru, statii de grafica, statii de lucru mobile, server-e, echipamente de stocare:

Lot 1:
a) Statie de lucru cu monitor si sistem de operare: 136 bucati. b) Monitor: 20 bucati
Lot 2: Statie de grafica cu monitor si sistem de operare: 5 bucati
Lot 3: Laptop tip 1: 10 bucati
Lot 4: Laptop tip 2: 30 bucati
Lot 5: Storage: 1 bucata
Lot 6: Server: 3 bucati
Lot 7:
a) Switch fibra: 2 bucati b) Switch cupru: 2 bucati
Lot 8: Firewall mail: 2 bucati
Lot 9: Program de prevenire a pierderilor de date (DLP): 1 bucata
Lot 10: Solutie antivirus statii de lucru, server-e si e-mail: 1 bucata
Lot 11:
a. MS Office Std 2016: 170 bucati
b. MS Exchange Std 2016: 3 bucati
c. MS Exchange Std user CAL 2016: 170 bucati
d. MS System Center Configuration Manager Cal: 170 bucati
e. MS Windows Server Std 2012R2: 3 bucati
f. MS System Center Std: 3 bucati
g. MS Visio Std: 1 bucata
h. Progecad: 1 bucata
Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 06.12.2016 16:00
Furnizorul va asigura transportul si livrarea tuturor produselor care fac obiectul achizitiei.

Produsele hardware vor beneficia de garantie oferita de producator care va incepe de la data livrarii.

Echipamentele si/sau componentele hardware trebuie sa fie noi si sa beneficieze de suport din partea producatorului. Nu se accepta echipamente uzate fizic sau moral si/sau cele ce nu se mai afla in fabricatie (end of life). Furnizorul trebuie sa asigure licente perpetue pentru toate produsele software incluse in oferta (nu se admit licente temporare sau cu functionalitati limitate comparativ cu licente fara restrictii pentru aceleasi produse).

Remedierea defectelor semnalate se va face la sediul beneficiarului, iar in cazul unor defecte mai grave, echipamentele se vor inlocui.

Remedierea se va face la sediul beneficiarului, prin ȋnlocuirea componentelor defecte cu componente noi aflate ȋn stare de functionare si certificate de catre producator.

Perioada de garantie se majoreaza cu timpul de nefunctionare al echipamentelor ȋn intervalul de reparare al acestora.

In perioada de garantie a produselor orice suport de stocare a datelor constatat defect (ex. HDD, SSD) va fi distrus la sediul beneficiarului, dupa inlocuirea in prealabil, in prezenta unui reprezentant al furnizorului.

Pentru toate echipamentele si componentele, ofertantul va prezenta, in mod obligatoriu, informatiile relevante care sa permita identificarea produselor oferite. In caz de neconcordanta, specificatiile oficiale publicate de producatorul echipamentului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinta, iar continutul acestora primeaza asupra detaliilor tehnice ale ofertei. Propunerile tehnice care nu permit identificarea precisa a modelelor si a specificatiilor vor fi respinse.

Detalii despre achizitie, gasiti in documentatia de participare la licitatia publicata pe SEAP. Pentru o monitorizare permanenta a acestui tip de licitatii, incercati serviciul de monitorizare oferit de licitatie-publica.ro, Incepeti cu O Testare Gratuita Aici!

Compania Nationala Romtehnica S.A. achizitioneaza prin licitatie publica restransa un autoturism de teren blindat tip usor.

Valoarea estimata fara TVA a achizitiei este de 367,372,748.6 lei.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 161.849.532,6 lei

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: De regula, anual.

Cerinta minima de calificare il obliga pe ofertant sa fi executat, în ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor*, livrari de produse similare si care cumulat sa fi avut o valoare de cel putin: 161.849.532,6 Lei / 35.184.681 euro.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este: 21.10.2016 10:00

Propunerea tehnica trebuie sa fie prezentata sub forma unui document descriptiv al produsului (mai precis: descrierea elementelor, componentelor si materialelor folosite, tipuri, producatori, caracteristici tehnice; scheme/desene; scheme functionale; fotografii; orice mijloc probant în sustinerea propunerii), însotit de o matrice de conformitate (Anexa Formulare Etapa a II-a – Formular nr. 12, inclusiv Anexa la acesta) care sa asigure posibilitatea verificarii îndeplinirii cerintelor specificatiei tehnice pentru achizitie, parte din caietul de sarcini, articol cu articol, de catre produsul ofertat. Matricea va fi semnata si stampilata pe fiecare pagina de reprezentantul legal al ofertantului. Completarea matricei de conformitate cu date care conduc la neîndeplinirea cerintelor minime, cu date eronate, cu date nereale precum si nesemnarea sau nestampilarea acestui formular de catre ofertant va duce la declararea propunerii tehnice respective ca fiind NECONFORMA.

Autoturismul   de teren  blindat  (tip  usor) –  varianta  de baza  este un  autovehicul de lupta si de transport  pe roti, destinal  Fortelor  Terestre,  precum  si altor structuri  de  suport;

Autoturismul  de teren blindat (tip   usor)  –  varianta de  baza trebuie sa  permita executarea de misiuni independente in conditii de izolare si in medii ostile si sa asigure  transportul  pe distante  scurte, medii  sau  lungi a trupelor  si echipamentelor  militare in conditii optirne,  pe teritoriu national  sau  in teatrele    de operatii  din  afara teritoriului national.

Cum se va desfasura licitatia:

ETAPA I – Calificarea candidatilor:

Modul de prezentare al documentelor de calificare.

Toate documentele de calificare si selectie se depun la sediul C.N. Romtehnica S.A, la adresa mentionata la sectiunea I.1) din anuntul de participare.

ETAPA a II-a –Depunerea ofertelor:

Ofertele se vor depune doar de catre candidatii calificati, în etapa a II-a a procedurii. Datele pentru depunerea si deschiderea ofertelor vor fi comunicate în invitatia de participare, doar candidatilor calificati.

Detalii despre participarea la licitatie gasiti in anuntul de participare: 169871/20.09.16

In acest moment Romtehnica are, in acest moment, 23 licitatii active, aveti mai jos o lista cu cele mai recente:

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
Autoturism de teren blindat tip usor (varianta de baza). 20.09.2016 21.10.2016 Bucureşti
RO-Bucuresti: Sistem electronic de informaţii 15.09.2016 30.09.2016 Brăila
RO-Bucuresti: Bărci semirigide 15.09.2016 21.09.2016 Constanţa
RO-Bucuresti: Bărci semirigide 14.09.2016 21.09.2016 Constanţa
Capabilitati de lupta antisubmarin. Torpila usoara antisubmarin. 10.09.2016 11.10.2016 Constanţa
Capabilitati de lupta antisubmarin. Torpila usoara antisubmarin 07.09.2016 11.10.2016 Constanţa
RO-Bucuresti: Bărci semirigide 03.09.2016 21.09.2016 Constanţa
RO-Bucuresti: Servicii de instalare de motoare de nave 03.09.2016 26.09.2016 Brăila
RO-Bucuresti: Sistem electronic de informaţii 03.09.2016 30.09.2016 Brăila
RO-Bucuresti: Sistem electronic de informaţii 01.09.2016 30.09.2016 Brăila
Tagged with:
 

Ministerul Sanatatii Publice a atribuit prin licitatie publica, in data de 15.09.2016, contractul pentru furnizare 255.000 doze vaccin hexavalent, cod CPV: 33651600-4.

Contractul cu o valoare estimata initiala de 47.934.900 lei, a fost atribuit firmei CN UNIFARM SA, cu sediul in Bucuresti, Str. Aviator Sanatescu, nr. 48, sector 1, pentru o valoare totala finala de 38.721.750 lei.

Autoritatea contractanta, in acest caz Ministerul Sanatatii Publice, a ales modalitatea de atribuire de: Negociere fara anunt de participare.

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

– Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva.

Potrivit reglementarilor legislative in vigoare negocierea fara anunt de participare, este procedura de negociere desfasurata de catre autoritatilor contractante in anumite cazuri, strict reglementate, fara publicare de catre acestea a unui anunt de participare:

a) atunci cand, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protectia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achizitie publica poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

b) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a licitatiei deschise, a licitaţiei restranse, a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare sau a cererii de oferte nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante. Autoritatea contractantă nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioada mai mare decât cea necesara, pentru a face fata situatiei de urgenta care a determinat aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabilă a unui anunt de participare;

c) atunci cand produsele ce urmeaza a fi livrate sunt fabricate exclusiv in scopul cercetarii stiintifice, experimentarii, studiilor sau dezvoltarii tehnologice, si numai daca acestea nu se realizeaza pentru obtinerea unui profit si nici nu urmaresc acoperirea costurilor aferente;

d) atunci cand este necesara achizitionarea, de la furnizorul initial, a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii echipamentelor/ instalatiilor livrate anterior, si numai daca schimbarea furnizorului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depaseasca, de regula, 3 ani de la atribuirea contractului de furnizare initial;

e) pentru achizitionarea de materii prime cotate la bursele de marfuri, achiziţia acestora realizandu-se ca urmare a tranzacţiilor de pe piata la disponibil;

f) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un judecator-sindic care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

g) atunci cand, ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de servicii trebuie sa fie atribuit, conform regulilor stabilite initial, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv, in acest din urma caz, autoritatea contractanta avand obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori;
h) atunci cand este necesara achizitionarea unor lucrari sau servicii suplimentare/aditionale, care nu au fost incluse în contractul initial, dar care datorita unor circumstante imprevizibile au devenit necesare pentru indeplinirea contractului în cauza, si numai dacă se respecta, în mod cumulativ, urmatoarele conditii:
– atribuirea sa fie facuta contractantului initial;
– lucrarile sau serviciile suplimentare/aditionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul initial fara aparitia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, desi separabile de contractul initial, sunt strict necesare in vederea indeplinirii acestuia;
– valoarea cumulata a contractelor care vor fi atribuite si a actelor aditionale care vor fi incheiate pentru lucrari şi/sau servicii suplimentare ori aditionale nu depaseste 50% din valoarea contractului initial;
i) atunci cand, ulterior atribuirii unui contract de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta isi propune sa achizitioneze noi lucrari, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrarilor sau serviciilor achizitionate prin atribuirea contractului initial si numai daca se respecta, in mod cumulativ, mai multe conditii conditii. Pentru detalii consultati Dictionarul de achizitii publice

Vezi mai jos licitatii asemanatoare:

Titlul                                                            Data inchiderii
Furnizare vaccin pneumococic polizaharidic conjugat 20.11.13
Actualizare documentatie Furnizare vaccin pneumococic polizaharidic conjugat 20.11.13
Furnizare vaccin tetravalent(DTPa-VPI)
Contract de furnizare vaccinuri pentru uz veterinar
Contract de furnizare vaccinuri pentru uz veterinar 17.06.14
CONTRACT DE FURNIZARE DE VACCINURI DE UZ VETERINAR 18.04.14
CONTRACT DE FURNIZARE DE VACCINURI DE UZ VETERINAR
Tagged with:
 

Compania Nationala Romtehnica S.A. achizitioneaza prin licitatie restransa: Barca gonflabila tip RHIB pentru 14 persoane, 20.337.253 lei.

Cantitatea estimata de produse care ar putea fi solicitata pe parcursul derularii acordului-cadru este: min. 1 buc. – max. 12 bucati.

Cantitatea estimata de produse care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: min. 1 buc. – max. 3 bucati.

Valoarea estimata fara TVA a celui mai mare contract subsecvent: 5.084.313,30RON.

Ofertantul trebuie sa specifice in oferta portiunile din contract pe care intentioneaza sa le subcontracteze unor terti, subcontractantii propusi, precum si obiectul subcontractelor pentru care sunt propusi subcontractantii respectivi
Ofertantul trebuie sa specifice orice modificari care survin in legatura cu subcontractorii pe parcursul executarii contractului.

Cerinta minima de calificare: Candidatul trebuie sa fi executat, în ultimii 5 ani, calculati prin raportare la data limita de depunere a candidaturilor*, livrari de produse similare si care cumulat sa fi avut o valoare de cel putin 5.084.313,30 lei/1.138.500 euro.

*Perioada de 5 ani va fi calculata de operatorii economici pana la data de depunere a candidaturilor.
Exemplu: daca data pentru depunerea candidaturilor este 07.09.2016 atunci operatorii economici vor depune documente care sa ateste capacitatea tehnica si profesionala pentru perioada 07.09.2011 – 07.09.2016.

Cerinta minima de calificare: candidatii trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii, in conformitate cu standardul ISO-9001:2015 sau echivalent.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs.

Cele mai recente achizitii Romtehnica:

Titlu Data publicarii Data inchidere Tip Document Nuts CPV
Modernizare sistem de propulsie vedete blindate  13.08.2016 26.09.2016 Anunt de participare RO221 51145000-0
Barca gonflabila cu coca rigida tip RHIB pentru 14 persoane  13.08.2016 21.09.2016 Anunt de participare RO223 34522400-6
Sistem de observare  18.08.2016 30.09.2016 Anunt de participare RO221 35721000-4
Sistem avion fara pilot (UAV) de nivel tactic  18.08.2016 19.09.2016 Anunt de participare RO321 35613000-4
AUTOSPECIALA P.S.I., REZERVOR 8000 LITRI si AUTOAGREGAT PENTRU DEGIVRAT PISTA  08.07.2016 Anunt de atribuire RO321 34144213-4 34143000-1
Tagged with:
 

Primaria municipiului Tulcea va scoate la licitatie proiectarea si executia lucrarii de preluare a apelor pluviale.

 

“In maxim o luna proiectarea si executia sistemului de preluare a apelor pluviale se vor scoate la licitatie, dar daca lucrurile vor merge pe un traseu normal este foarte posibil ca in doua luni să intram cu implementarea efectiva in proiectului”, a declarat primarul Constantin Hogea.

Prin hotararea de Consiliu local proiectul a fost bugetat cu 5,65 de milioane de lei fiind posibil ca, in functie de proiectul tehnic, suma sa fie suplimentata printr-o rectificare bugetara.

“Investitia vizează nu doar centrul orasului, ci preluarea colaterala a apelor pluviale de pe strazile Pacii, Mica, Gloriei, Nicolae Balcescu, Dobrogeanu Gherea si Babadag. Consider ca daca acest proiect ar fi fost realizat, situatia de acum câteva zile nu ar fi existat. Trebuie precizat insa ca în conditii extreme, de peste 60 de litri pe metru patrat, orice infrastructura face fata cu greu”, a mai spus primarul Hogea.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Licitatii din Tulcea

47 licitatii au fost gasite pentru aceasta cautare. Pagina: 1 ( din 5)

Titlul Publicat Termen Limita Regiune
RO-Tulcea: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 22.06.16 04.07.16 09:00 Tulcea
RO-Tulcea: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile 18.06.16 21.07.16 10:00 Tulcea
Acord-cadru furnizare motorina Euro 5 in la autobaza SC Transport Public SA Tulcea, pentru alimentarea autovehiculelor din parcul auto.Acord-cadru furnizare motorina Euro 5 in la autobaza SC Transport Public SA Tulcea, pentru alimentarea autovehiculelor din parcul auto 17.06.16 Tulcea
Furnizare scutece super absorbante pentru copii si adulti; absorbante igienice. 16.06.16 Tulcea
Servicii de evaluare 16.06.16 23.06.16 Tulcea
RO-Tulcea: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 16.06.16 04.07.16 09:00 Tulcea
RO-Tulcea: Servicii privind deşeurile menajere şi deşeurile 16.06.16 21.07.16 10:00 Tulcea
Acord cadru furnizare motorina Euro 5 in la autobaza SC Transport Public SA Tulcea, pentru alimentarea autovehiculelor din parcul auto. 15.06.16 Tulcea
Servicii de supraveghere tehnica la inv.Lucrari de indiguire pentru aparare impotriva inundatiilor pentru localitatea Ceatalchioi, jud.Tulcea 14.06.16 Tulcea
RO-Tulcea: Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport 11.06.16 04.07.16 09:00 Tulcea

Sursa: www.administratie.ro

Tagged with:
 

Compania Nationala de Investitii a atribuit contractul pentru: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare bazin de competitii interne si antrenamente Polo – Club Sportiv Rapid – Calea Giulesti nr. 18, sector 6, Bucuresti”.

Valoarea estimata a contractului a fost de 7.288.210 lei, fara TVA, compusa din:

196.320 lei = Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (studii de teren, DTAC, documentatie pentru organizare de santier, PT+DE, carte tehnica, avize acorduri, verificare proiect, asistenta tehnica a proiectantului);

6.343.638 lei = Cheltuieli pentru investitia de baza;

94.256 lei = Organizare de santier; 653.996 lei= Cheltuieli diverse si neprevazute (10 % conform HG 28/2008);

Castigator a fost declarata Asocierea SC EUROMATERIA SRL – SC PRINCER SA – Lider asociere – SC EUROMATERIA SRL.

Valoarea finala a contractului atribuit fiind: 6,158,537.45 lei, Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitii: ,,Reabilitare bazin de competitii interne si antrenamente Polo – Club Sportiv Rapid – Calea Giulesti nr. 18, sector 6, Bucuresti”. 29.10.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 52-Loturi 1-2. 15.07.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 52-Loturi 1-2.
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 60 – Loturi 1-2. 30.07.15
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 60 – Loturi 1-2.
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 53-Loturi 1-2. 15.07.15
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 90 – Loturi 1-3. 12.04.16
Proiectare si executie pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet 59-Loturi 1-2. 30.07.15
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 86 – Loturi 1-2. 28.03.16
Proiectare si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social Subprogramul ”Asezaminte culturale” Pachet – 68 – Loturi 1-2. 15.10.15

Doriti sa primiti aceste licitatii zilnic pe e-mail? La noi aveti 7 Zile Gratuit, daca Testati Acum!

 

Tagged with:
 

Primaria Sector 3 Bucuresti organizeaza licitatie pentru atribuirea contractului de Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida, in valoare de 63.115.200,00 lei.

 

Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 79713000-5 – Servicii de paza

Paza si interventia trebuie sa fie asigurata de catre o Societate Comerciala specializata in serviciul de paza, care sa fie constituita si sa functioneze conform prevederilor legale (Legea 333/2003).

Prin serviciile de paza si interventie rapida trebuie sa se asigure :

–  paza obiectivelor impotriva furturilor si a distrugerii bunurilor precum si a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

–  asigurarea ordinii publice in interiorul obiectivelor ;

Societatea trebuie sa aiba posibilitatea comunicarii operative telefonice cu toate locatiile mentionate astfel incat in caz de necesitate agentii de paza de la orice punct fix de paza sa poata solicita sprijin echipelor de interventie rapida.

In urma apelarii de la oricare post fix societatea trebuie sa intervina cu echipajele de interventii in maxim 7 minute de la momentul solicitarii. Interventia la evenimente se realizeaza numai prin personal calificat al societatilor specializate de paza şi protectie.

Pentru asigurarea eficienta a serviciilor de paza si interventie rapida este obligatorie urmatoarea

 un dispecerat cu o dotare minima :

  • 1 linie fax functionala – contract cu furnizorul de servicii de telefonie fixa;
  • adresa email – pentru primire reclamatii/ sesizari/ sugestii;
  • statii radio emisie/receptie pe fiecare post de paza fix, precum si la dispecerat – contract cu furnizorul de servicii radio (emisie/receptie) cu acoperire, cel putin, pe raza sectorului 3;

Dispeceratul Societatii Comerciale trebuie sa fie avizat de M.A.I si IGPR, ofertantul trebuie sa ataseze regulamentul de functionare al dispeceratului, avizat de Politie.

Personalul care indeplineste atributiile de paza si interventie trebuie sa aiba urmatoarea dotare :

  1. a) uniforma tip, adecvata sezonului;
  2. b) baston din cauciuc sau tip tonfa;
  3. c) șpray iritant-lacrimogen de mica capacitate, de maximum 100 ml ;
  4. d) mijloace de avertizare sonore si luminoase (fluier, lanterna);
  5. e) dispozitiv individual de iluminat de tip “hands free”;
  6. f) mijloace de comunicare – telefon mobil, statie radio (dupa nevoi si solicitari);
  7. g) detector de metale – la solicitar

Serviciul de paza se adreseaza în special obiectivelor care, datorita specificului de activitate, necesita supravegherea spatiului exterior sau interior al amplasamentului, locuri cu risc de producere a actelor de violenta sau de tulburare a liniştii şi ordinii publice, etc. si care necesita prezenta umana pentru luarea rapida a deciziiilor în caz de forta majora.

Paza va fi asigurata de catre Societati comerciale specializate de paza şi protectie ce sunt constituite şi functioneaza potrivit legislatiei comerciale şi prevederile Legii 333/2003, în conditii de maxima siguranta a acestora, precum şi protectia persoanelor.

Societatile specializate de paza şi protectie sunt societati comerciale care au înscris ca obiect principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat şi autorizat pentru organizarea administrativa şi coordonarea operativa a personalului angajat şi care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevazute de Lege, conform licentei acordate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informatii.

Prin servicii de paza se asigura:

a) paza obiectivelor împotriva accesului neautorizat sau a ocuparii abuzive;

b) paza obiectivelor împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum şi a altor actiuni producatoare de pagube materiale;

c) paza obiectivelor, bunurilor si asigurarea integritatii acestora;

d) detectarea substantelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natura care pot provoca o paguba ;

e) paza proprietatii intelectuale;

f) furnizarea catre beneficiar a informatiilor legate de incidentele aparute în timpul activitatii de paza. g) acordarea de sprijin în caz de calamitati, incendii, atacuri teroriste;

h) asigurarea ordinii şi liniştii publice în interiorul obiectivului ;

i) elaborarea de proceduri de protectie şi paza specifice fiecarui obiectiv în parte;

j) asigurarea unui program de prevenire şi combatere a potentialelor riscuri de accidente (prim ajutor), comitere de infractiuni, acte de violenta, etc.

k) preintampinarea desfasurarii activitatilor comerciale neautorizate;

l) sa opreasca accesul in obiective a autovehiculelor neautorizate;

m) sa opreasca si sa legitimeze persoanele despre care exista date sau indicii ca au savarsit infractiuni sau alte fapte ilicite, in obiectivele pazite iar in cazul infractiunilor flagrante sa opreasca si sa predea politiei pe faptuitor, bunurile sau valorile care fac obiectul infractiunii sau altor fapte ilicite, luand masuri pentru conservarea sau paza lor si intocmind un proces verbal pentru luarea acestor masuri.

n) sa sesizeze politia referitor la orice fapta de natura a prejudicia patrimoniul achizitorului si sa dea concursul organelor de politie pentru indeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea infractorilor.

o) in caz de avarii la retelele edilitare din perimetrul obiectivelor pazite sa anunte de urgenta persoanele in drept sa ia masuri ;

p) sa respecte cerintele contractuale;

q) sa presteze serviciile cu personal calificat;

MONITORIZARE

Monitorizarea unitatilor înseamna urmarirea permanenta a amplasamentului de catre un dispecerat care trebuie sa aiba o legatura directa şi permanenta între locatii şi dispeceratul societatii de paza.

Comunicarea trebuie sa se realizeze prin sistemul de monitorizare pe linie telefonica, ofertantul trebuie sa specifice urmatoarele elemente:

-tipurile de receivere;

-protocoalele de comunicare;

-sistem autorizat de inregistrare a convorbirilor telefonice dintre dispecerat si agentii din posturi cu stocarea electronica a inregistrarilor;

-modul de legatura intre agentii de paza, echipajul de interventie si dispecerat.

Sistemul de monitorizare telefonica trebuie sa permita comunicarea unei foarte mari cantitatii de informatii.

Semnalul transmis pe linie telefonica trebuie sa cuprinda date complexe referitoare la motivul şi locul exact de unde se transmite alarma.

La primirea unui semnal de alarma de la un obiectiv trebuie alertat şi dirijat cel mai apropiat echipaj de interventie catre obiectivul vizat. Timpul de interventie va fi maxim 7 minute pentru orice zona a obiectivelor din Sectorul 3 Bucureşti. Pasul urmator consta în anuntarea telefonica a persoanelor desemnate de catre beneficiar ca persoane de contact în caz de alarma. La solicitarea dispecerului de serviciu acestea vor confirma prin parola ca sunt persoane de contact, vor autentifica natura alarmei şi vor comunica date despre situatia din obiectiv pentru a sprijini executarea interventiei.

Semnalele monitorizate de dispecerat vor fi : semnale de panica , de efractie , de incendiu, de inundatie, scurgeri de gaze, urgente medicale.

DOTARI MINIME OBLIGATORII

–     mijloace auto de interventie nu mai vechi de anul 2010 (auto, salvari, moto, atv, etc);

–     personal specializat în interventie (agenti de interventie) – 50;

 Agenti de paza:

150 – agenti de paza;

 Pentru fiecare post fix, atat pe timp de zi cat si pe timp de noapte, pe fiecare schimb de lucru, paza se asigura cu cate un agent de paza pe fiecare post.

 CERINTE  ASUPRA OFERTEI

Oferta financiara va fi prezentata sub forma unui tarif lei fara TVA /h/post, pentru toate serviciile solicitate prin caietul de sarcini.

Dotare minima:

Echipe de interventie :

–     mijloace auto de interventie nu mai vechi de anul 2010 (auto, salvari, moto, atv, etc);

–     personal specializat în interventie (agenti de interventie) – 50;

 Agenti de paza:

150 – agenti de paza.

 Prin dispeceratul propriu avizat de M.A.I., Societatile Comerciale de paza şi protectie trebuie sa asigure  monitorizarea 24 de ore din 24, 7 zile pe saptamâna.

Mentiune:

Serviciile de paza cu post fix si cele de interventie rapida vor fi asigurate la solicitarea autoritatii contractante (în functie de necesitati), de luni pâna duminica inclusiv, fara exceptie, dupa cum urmeaza :

– in regim de 12 h din 24 h; sau

in regim permanent de 24 h; in functie de cererile venite din teren și necesitatile autoritatii contractante.

Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 02.06.2016

Toate detaliile necesare participarii la licitatie pe gasiti in anuntul de participare: ”Servicii de paza, monitorizare, interventie rapida a obiectivelor, bunurilor, valorilor aflate în administrare inclusiv salvare acolo unde este cazul”.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Cernavoda din jud. Constanta. 04.04.16
Contract de servicii de paza si protectie la obiectivul “Statia fixa de monitorizare unde scurte HF-Fundeni”, situat in localitatea Fundeni, judetul Calarasi. 11.12.13
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul sediul Oficiului Judetean Constanta din str. Vasile Lupu, 07.12.15
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Dealu Beiu din jud. Tulcea. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Ghencea din jud. Ilfov. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Cumpana din jud. Constanta. 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Stefanesti din jud. Arges. 04.04.16
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si preveni 04.04.16
Solicitarea de oferte poate fi vizualizata integral pagina de internet a ANCOM la adresa www.ancom.org.ro, sectiunea Anunturi/achizitii publice.Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, a obiecti 04.04.16
Contract având ca obiect prestarea serviciilor de paza în folosul Beneficiarului, pentru asigurarea integritatii bunurilor si valorilor acestuia, precum si prevenirea producerii unor evenimente deosebite (incendii, avarii etc.) la obiectivul: site Fundeni din Bucuresti. 04.04.16
Tagged with:
 

CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE (CNAS) achizitioneaza prin licitatie publica Servicii de administrare, suport tehnic si mentenanta hardware pentru Platforma Informatica din Asigurarile de Sanatate (PIAS).

Anuntul de participare a fost publicat in SEAP: 166939/ 26.03.16., iar termenul limita pentru depunere este 06.05.16.

Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica.

Anuntul implica incheierea unui acord-cadru cu un singur agent economic pe o durata de 36 luni.

Cantitatea totala sau domeniul:
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2,795,502.00 lei/an fara TVA.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 698,875.50 lei fara TVA.
Valoarea maxim estimata a Acordului Cadru este de 8,386,506.00 lei TVA.
Valoarea minim estimata a Acordului Cardu este de 2,795,502.00 lei fara TVA

Valoarea estimata fara TVA: 8,386,506 lei.

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: anual
 

Clasificare CPV:

71356300-1 – Servicii de suport tehnic;
50312000-5 – Repararea si intretinerea echipamentului informatic.

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Servicii de mentenanta si suport tehnic pentru aplicatie si produsele software si hardware SNIEP 06.01.15
Servicii de mentenanta pentru Sistemul Integrat Vamal de Securizare a Frontierei (S.I.V.S.F.) – Lot 1 si Lot 2 04.09.14
Servicii de mentenanta pentru Sistemul Integrat Vamal de Securizare a Frontierei (S.I.V.S.F.) – Lot 1 si Lot 2
Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware si software IBM instalate si configurate in mediile aferente sistemelor componente ale N.SIS II, conform Caietului de sarcini. 20.03.14
Actualizare documentatie Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware si software IBM instalate si configurate in mediile aferente sistemelor componente ale N.SIS II, conform Caietului de sarcini. 20.03.14
Achizitia de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware si software IBM instalate si configurate in mediile aferente sistemelor componente ale N.SIS II, conform Caietului de sarcini.
Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware de tip DELL, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II
Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware de tip DELL, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II 26.02.14
Suspendata – Achizitie de servicii de mentenanta si suport tehnic pentru produsele hardware de tip DELL, instalate si configurate in mediile sistemelor componente ale N.SIS II 26.02.14
Achizitioneaza servicii de suport tehnic hardware si software pentru doua echipamente 07.04.15
Tagged with:
 

Primaria Arad intentioneaza sa atribuie prin licitatie publica: Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradala si deszapezire a Municipiului Arad.

Valoarea estimata fara TVA: 185.500.000 lei.

Clasificare CPV:
90610000-6 – Servicii de curatare si maturare a strazilor;
90620000-9 – Servicii de deszapezire;
90630000-2 – Servicii de inlaturare a ghetii.

Data pentru inceperea procedurii de atribuire este data orientativa, mai multe informatii puteti obtine prin urmarirea sectiunii de Anunturi de Participare din cadrul S.E.A.P.

Alte informatii
Conditii referitoare la contract Având în vedere faptul ca în 30 iunie 2016, înceteaza contractul de concesiune nr. 38/2004 încheiat cu SC Polaris M Holding SRL, având ca obiect servicii de salubrizare stradala si deszapezire a municipiului Arad, se va demara o noua procedura de atribuire a contractului de concesiune cu obiectul sus mentionat. Serviciile de salubrizare stradala si deszapezire a Municipiului Arad cuprind activitatile: – maturatul manual al carosabilului, a trotuarelor, a locurilor de parcare, precum si a suprafetelor anexe ale spa?iilor de circulatie – maturatul mecanizat al carosabilului, a trotuarelor, a locurilor de parcare, precum si a suprafetelor anexe ale spatiilor de circulatie – întretinerea curateniei – spalatul carosabilului si al trotuarelor – stropitul carosabilului – razuitul rigolelor – colectarea si transportul deseurilor stradale – curatatul manual al zapezii si ghetii – curatatul mecanizat al zapezii, pluguitul – încarcarea si transportul zapezii – combaterea poleiului – curatarea de zapada si gheata a gurilor de scurgere

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. 

Vezi aici licitatii asemanatoare:

Titlul Data inchiderii
Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Tecuci, prin concesionarea activitatilor „Precolectare, colectare si transport deseuri municipale, inclusiv a deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special”, “Maturat si stropit cai publice”, “Depozitare, sortare si valorificare a deseurilor municipale” si „Curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei si inghet”.
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
Concesionarea serviciului de salubrizare stradala si deszapezire din municipiul Cluj-Napoca
Actualizare documentatie DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
DELEGAREA GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE DIN COMUNA CHIAJNA, JUD. ILFOV 02.09.15
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj
Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatile de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in Municipiul Timisoara

Tagged with:
 
WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: Continut protejat !