Licitatia electronica, ce este acest tip de licitatie cum si cine poate participa, toate aceste informatii in articolul de mai jos.

Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta decizia de a organiza o licitatie electronica in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Cine poate participa la o licitatie electronica?

La licitatia electronica au dreptul sa participe doar operatorii economici inregistrati in SEAP si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta. Daca inca nu sunteti inscrisi in SEAP, iata un document care va explica care sunt pasii pe care trebuie sa-i parcurgeti: Ghid Inregistrare in SEAP

Cum participati la o procedura cu licitatia electronica?

In momentul in care aveti cont in SEAP (vezi mai sus Ghid), trebuia sa va inregistrati la procedura respectiva, pentru acest lucru trebuie sa aveti cunostinte legate de utilizarea SEAP. Va punem la dispozitie, un ghid gratuit, Ce este SEAP? Ghid – Informatii de baza pentru incepatori.Va sugeram sa urmariti sectiunea: Cum participati la licitatii, respectiv  a) Proceduri de licitatii deschise, electronice/online

Va trebui sa:

 • va inscrieti la procedura;
  • aveti lunar un nr. de participari gratuite, sau achizitionati participari pre-platite
 • inregistrati Oferta dvs. de pret;
 • urmariti desfasurarea procedurii ( in sistemul electronic).

Cand poate fi utilizata licitatia electronica?

Licitatia electronica poate fi utilizata de catre autoritatea contractanta in anumite situatii si numai daca continutul documentelor achizitiei, in special specificatiile tehnice, poate fi stabilit in mod precis:

Cand nu poate fi utilizata licitatia electronica?

Licitatia electronica nu poate fi utilizata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica/acordurilor-cadru de servicii si de lucrari care au incluse in obiectul acestora prestatii  intelectuale, cum ar fi proiectarea lucrarilor, intrucat acestea nu pot fi clasificate prin metode de evaluare automata.

Inainte de inceperea licitatiei electronice, autoritatea contractanta are obligatia de a realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire si factorii de evaluare stabiliti prin documentele achizitiei.

Puteti descarca la link-ul urmator, Lista care contine Categoriile de contracte pentru a caror atribuire nu poate fi utilizata licitatia electronica

Cum se desfasoara licitatia electronica

 • o runda sau;
 • mai multe runde succesive.

Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite, simultan, prin mijloace electronice, invitatia la licitatia electronica catre toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Trebuie sa mentioneze data si momentul de inceput al licitatiei electronice si instructiunile necesare pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat pentru participarea la licitatia electronica.

Pe parcursul desfasurarii licitatiei electronice, sistemul informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare informatii necesare

 • pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa in clasament;
 • referitoare la preturi sau valori noi prezentate in cadrul licitatiei electronice;
 • precum si numarul participantilor la licitatia electronica respectiva (fara a le dezvalui identitatea), in cazul in care autoritatea contractanta a prevazut la initierea acestei faze posibilitatea comunicarii acestor informatii.

Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze.

Daca pe parcursul unei runde de licitatie electronica nu se mai introduc preturi si/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractanta are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitatiei electronice fara a mai organiza rundele urmatoare.

Cum se stabileste castigatorul?

Autoritatea contractanta finalizeaza licitatia electronica prin una dintre urmatoarele modalitati sau printr-o combinatie a acestora:

 • la data si ora indicate anterior;
 • daca nu se mai primesc preturi si/sau valori noi care indeplinesc cerintele cu privire la diferentele minime, cu conditia sa se fi specificat un termen care va fi lasat sa curga de la primirea ultimei oferte pana la finalizarea licitatiei electronice;
 • cand numarul de runde de licitare indicat in prealabil a fost epuizat.

In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP.

Licitatia electronica se bazeaza:

 • exclusiv pe preturi, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire al pretului cel mai scazut;
 • pe preturi si/sau pe noile valori ale elementelor ofertelor indicate in documentele achizitiei, in cazul in care contractul este atribuit pe baza criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-pret sau costul cel mai scazut.

Sursa: Legea 98/2016

Pentru a avea acces nelimitat la toate anunturile de achizitii publice din Romania, Faceti un Cont Gratuit Aici!, va trimitem, zilnic, pe email-ul dvs, toate licitatiile care va intereseaza.

In achizitii publice, un acord cadru, este  acordul incheiat intr-o forma scrisa intre una sau mai multe autoritati contractante si unul ori mai multi operatori economici.

Acordul care are ca obiect stabilirea termenilor si conditiilor care guverneaza contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o anumita perioada, in special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere.

Legislatia in domeniul achizitiilor publice instituie o modalitate speciala de atribuire, intitulata “acord cadru” prin care permite incheierea unei intelegeri intre cumparator (autoritatea contractanta) si  vanzator (operator economic/ ofertant castigator) pentru o cantitate maxima, iar la momente prestabilite sa fie furnizate parti din acord (similar livrarilor pe baza de comanda).

Autoritatile contractante achizitioneaza si incheie un acord cadru pentru anumite servicii sau produse, cu caracter repetitiv, prevazute cu limite minimale si maximale pentru o perioada determinata si a caror cantitate poate fi doar estimata, fara a fi stabilit exact necesarul dintr-un an (exp.: produse de curatenie, produse de birotica), servicii postale, service auto.

Acordul cadru poate avea două forme:

 • Acordul – cadru în care toate condițiile sunt stabilite, cu excepția cantității (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează fără reluarea competiției);
 • Acordul- cadru în care nu toate condițiile sunt stabilite (în cazul în care atribuirea contractelor subsecvente se realizează cu reluarea competiției).

Cand este folosit acordul cadru?

Acordul-cadru este potrivit să se atribuie în situația în care autoritatea contractantă nu deține informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată, condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Un alt raționament care stă la baza utilizării acordului-cadru ca tehnică de achiziție este dat de obținerea de economii în ceea ce privește atât costul legat de achiziția respectivă, cât și timpul necesar derulării procesului de achiziție. Cele mai mari economii financiare și de timp se obțin atunci când atribuirea unui acord-cadru este combinată cu achiziția centralizată și utilizarea fazei finale de licitație electronică.

Autoritatea contractanta atribuie acordurile-cadru prin aplicarea procedurilor corespunzatoare prevazute la art. 68-112, legea 98/2016.

Detalii privind Procedurile de atribuire mentionate mai sus gasiti in articole dedicate fiecarui tip de procedura, dupa cum urmeaza:

Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire la care autoritățile contractante pot apela atunci când intenționează să achiziționeze: produse/ servicii/ lucrări cu caracter de repetabilitate/ recurență, fără a există însă informații certe cu privire la cantitatea totală ce urmează să fie achiziționată.

Condiția esențială fiind ca necesitatea să se formeze ad-hoc, neputând fi anticipat cu precizie momentul apariției nevoii și anvergura acesteia.

Exemplu:

Necesitatea obiectivă O unitate spitalicească are nevoie să achiziționeze alimente pentru a prepara hrana necesară bolnavilor internați
Obiectul contractului Alimente diverse care pot fi enumerate
Cantitatea Nu se cunosc cantitățile aferente fiecărei grupe de alimente întrucât nu este cunoscut numărul exact al bolnavilor care vor fi internați în spital pe parcursul unui an bugetar.
Calitatea Autoritatea contractantă poate stabili specificații tehnice pentru fiecare categorie/ produs în parte
Caracterul de repetabilitate/recurență al necesității Este cunoscut că bolnavii trebuie hrăniți în fiecare zi.

Cand nu ar trebui folosit acordul cadru

 • când sunt cunoscute elementele cantitative ale achiziției, chiar dacă, cantitățile se achiziționează succesiv, prin comenzi repetate în baza aceluiași contract sau în contracte separate;
 • pentru realizarea de investiții noi, care prin natura lor sunt expresie a unor proiecte cu un scop clar definit și rezultat unic. Obiectul achiziției este unul complex sau necesită personalizare sau schimbări ale liniei de producție, a metodelor și metodologiilor de realizare, în astfel de cazuri operatorul economic putând cunoaște dacă intrarea într-o astfel de relație contractuală este sau nu profitabilă numai în funcție de cantitate;
 • pentru achiziția de lucrări, servicii și produse a căror cantitate și frecvență este redată de categoria de cheltuieli din care este decontată, având în vedere că utilizarea acestei categorii are un caracter clar, precis si limitat determinat de autorizările bugetare în cauză;

Exemple: autobuze, autoutilitare, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie și complexitate: dispozitive medicale, tramvaie, troleibuze, vagoane de metrou, vagoane de tren ș.a.

 • pentru acele categorii de servicii specifice a căror recurență este dată de obiectivele pe care trebuie să le îndeplinească raportate la suprafețe fixe și sau nr. de posturi.

Exemple: servicii de curățenie, servicii de pază și securitate etc.

Modalitatea si conditiile incheierii unui acord cadru:

Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili operatorul economic sau operatori care sunt parte a acordului-cadru, prin aplicarea criteriilor de calificare selectie, de atribuire si a factorilor de evaluare prevazuti in documentatia de atribuire.

 • cu un singur operator economic:
  • cu pespectarea obligatiilor principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta;
  • cu pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia se va determina
   pretul fiecarui contract atribuit ulterior.
 • cu mai multi operatori economici:
  • fara reluarea competitiei, in conformitate cu termenii si conditiile prevazute in cuprinsul sau,  in cazul in care acordul- cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau, precum si conditiile obiective in functie de care se stabileste care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucrarile, va presta serviciile sau va furniza produsele;
  • cu reluarea competitiei intre operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, in cazul in care acordul-cadru nu stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor, prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau;
  • partial fara reluarea competitiei intre operatorii economici, numai daca aceasta posibilitate a fost prevazuta in documentatia de atribuire elaborata in cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru, in cazul in care acordul-cadru stabileste toti termenii si conditiile care reglementeaza executia lucrarilor,
   prestarea serviciilor si furnizarea produselor care constituie obiectul sau.

In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori  economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor care fac obiectul acordului respectiv, sa transmita concomitent o invitatie de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

În situația în care obiectul achiziției este caracterizat print-un ritm crescut al uzurii morale ( produse IT, echipamente și aparatură medicală de înaltă tehnologie și complexitate), autoritatea contractantă trebuie să ia în considerare ritmul respectiv la încheierea acordului-cadru și să stabilească o durată a acestuia în consecință.

Astfel se elimina riscul de a achiziționa pe întreaga perioadă de derulare a acordului-cadru același tip de produs, fără a lua în considerare avansul tehnologic.

Ce contine un acord cadru? Pervedererile unui acord cadru:

 • cu un singur operator economic:
  • obligatiile pe care operatorul si le-a asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, descrierea serviciilor si nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrarilor si nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de executie incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;
  • pretul/tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, prevazute de operatorul economic in propunerea financiara;
  • conditii specifice, coeficienti de ajustare si formule de ajustare a preturilor, dupa caz;
  • orice alte elemente/clauze considerate necesare.
 • cu mai multi operatori economici:
  • elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;
  • numarul  maxim  de operatori  economici  cu  care se incheie acordul-cadru,  conform  prevederilor anuntului de participare;
  • elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor
   subsecvente.

Durata acordului cadru

 • nu poate depasi 4 ani pentru achizitiile publice,
 • sau 8 ani pentru achizitiile sectoriale,

Exceptie: Durata acordului cadru depasteste prevederile legale doar in cazurile exceptionale pe care autoritatea contractanta le justifica in special prin obiectul acordului-cadru respectiv.

Contracte subsecvente

 • Durata ultimului contract subsecvent poate depasi perioda de valabilitate a acordului-cadru;
 • Depasirea cu >50 % a valorii/canitatii maxime a acordului-cadru = modificare substantiala = o noua procedura de atribuire;
 • Doar cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul cadru respectiv.

In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului depaseste cantitatea estimata. Autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi  acoperita de respectivul operator economic.

In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria sa culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare.

Atribuirea contractelor subsecvente unui acord cadru:

 • partial cu reluarea competitiei;
 • partial fara reluarea competitiei

Licitatie-publica.ro, este in masura sa va furnizeze, zilnic, direct pe email, cele mai recente oportunitati de contractare din achizitii publice, potrivit criteriilor dvs. de interes. Monitorizam peste 2500 de surse de publicare a licitatiilor publice. Profitati de Oportunitate si Incercati Gratuit, Inregistrati-va Aici!

Procedura simplificata este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

In masura in care autoritatile publice vor publica anunturi de achizitii publice, prin Procedura simplificata, le gasiti la noi, inclusiv Actualizari si Clarificari survenite ulterior publicarii, Creati Aici un Cont Gratuit!, veti avea acces la peste 2500 de surse publice in care sunt publicate procedurile de achizitie publica din Romania.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

In sectorul “achizitiilor publice clasice”, autoritatile contractante atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile precizate mai sus prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.

Exceptie fac autoritatile contractante care atribuie contracte de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice ce au ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice, acestea organizand propriile proceduri simplificate de atribuire, cu respectarea principiilor.

In sectorul “utilitatilor”, entitatile contractante în sensul art. 3 alin. (1) lit. e ) si intreprinderile publice in sensul art. 3 alin. (1) lit. bb) din lege, atribuie contractele cu valoare mai mica decat pragurile sus-mentionate prin aplicarea procedurii simplificate.

Procedura simplificata a este reglementata de Art. 113. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza Procedura simplificata?

 • In conditiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 98 /2016 pentru achizitiile publice;

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru si organizeaza concursurile de solutii care privesc achizitii publice a caror valoare estimata este mai mica decat pragurile corespunzatoare prevazute la alin. (1) prin aplicarea unei proceduri simplificate, cu respectarea principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

 • In conditiile prevazute la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 99/ 2016 pentru contractele sectoriale.

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se initiaza?

Prin publicarea in SEAP a unui anunt de participare simplificat, insotit de documentatia de atribuire aferenta.

Autoritatea contractanta aplica procedura simplificata prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta.

Daca nu sunteti inca inregistrati in SEAP, va oferim, gratuit, un Ghid Inregistrare in SEAP.

Dupa inregistrarea in SEAP, este bine sa cunoasteti pasii pentru participarea la licitatie – depunerea oferte, de aceea va punem la dispozitie: Ghid SEAP – Informatii de baza pentru incepatori. In ghid, urmariti in special sectiunea: Cum participati la licitatii? – a) Proceduri de licitatii deschise, electronice/online

Cum se desfasoara?

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara

 • intr-o singura etapa obligatorie.
 • in mai multe etape care presupun atat selectia candidatilor, cat si negocierea si evaluarea ofertelor. In acest caz nu se utilizeaza mijloacele electronice.

Autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde, in mod clar, complet la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu trebuie sa depaseasca, de regula, doua zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari ( exceptie art.102). Raspunsul va fi publicat in SEAP, fara a dezvalui identitatea solicitantului.

Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora – limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!
In urma finalizarii procedurii simplificate, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP un anunt de atribuire in termen de 15 zile de la data incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, precum si orice modificare a contractului/acordului-cadru.
In cazul aplicarii procedurii simplificate, operatorul economic poate sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti pentru maximum 50% din cerinta ce a fost stabilita, in conformitate cu alin. (11) lit. c).
Important!!!  In cazul in care exista liste oficiale ale operatorilor economici agreati sau modalitati de certificare sau includere a acestora in astfel de liste, aprobate prin hotarare de guvern pentru anumite domenii, autoritatea contractanta are dreptul de a le utiliza atunci cand aplica procedura simplificata.

Care sunt teremenele limita, pentru anuntul de participare si depunere a ofertelor?

 • cel putin 10 zile, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de servicii sau produse;
 • cel putin 6 zile, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de produse de complexitate redusa;
 • cel putin 15 zile, pentru atribuirea unui contract de achizitie publica de lucrari.
 • in cazul unei situatii de urgenta,  A.C. poate stabili o perioada redusa pentru depunerea ofertelor,
  • nu mai mica de 9 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare la procedura simplificata, in cazul atribuirii unui contract de achizitie publica de servicii sau produse,
  • respectiv de 12 zile, in cazul unui contract de achizitie publica de lucrari.

Care sunt criteriile de calificare si selectie?

Se solicita doar cerinte privind :
 • Motivele de excludere;
 • Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;
 • Experienta similara

Nota: !! Nu se solicita standarde de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu

Criteriul de atribuire (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

In urma finalizarii procedurii simplificate, autoritatea contractanta are obligatia de a publica in SEAP un anunt de atribuire in termen de 15 zile de la data incheierii contractului de achizitie publica/acordului-cadru, precum si orice modificare a contractului/acordului-cadru.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul nostru de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. Pentru deschiderea unui Cont Gratuit: Inregistrati-va Aici!

Concursul de solutii este o procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

In masura in care autoritatile publice vor publica anunturi de achizitie publica, prin Concurs de solutii, le gasiti la noi, Creati Aici un Cont Gratuit!, veti avea acces la peste 2500 de surse publice in care sunt publicate procedurile de achizitie publica din Romania.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura Dialog Competitiv a este reglementata de Art. 105 – 110 din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

 • in cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achizitie publica de servicii;
 • ca o procedura de atribuire distincta, cu premii sau plati acordate participantilor.

De obicei se organizeaza pentru contractarea de servicii specializate sau pentru stabilirea unor criterii tehnice clare care facilitează semnarea ulterioara a unui contract de servicii.

Cum se initiaza ?

Prin publicarea in SEAP a unui anunt de concurs,  insotit de documentatia de concurs, prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de proiecte.

Concursul de solutii permite folosirea unei proceduri simplificate.

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a limita accesul participantilor la concursul de solutii:

 • prin referire la teritoriul sau la o parte din teritoriul statului;
 • pe motiv ca legislatia nationala permite doar participarea persoanelor fizice sau persoanelor juridice.

Cum se desfasoara?

Juriul numit pentru analizarea ofertelor are obligatia de a redacta un proces-verbal complet al dialogului dintre membrii juriului si candidati.

Candidatii pot fi invitati, daca este necesar, sa raspunda intrebarilor consemnate in raportul intocmit de juriu, in vederea clarificarii oricarui aspect privind proiectele.

Numarul minim al participantilor indicat in anuntul de concurs conform dispozitiilor art. 106 din Lege trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.

In cazul in care numarul de participanti care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de concurs, autoritatea contractanta are dreptul fie de a continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participanti care indeplineste/indeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula procedura.

Autoritatea contractanta care a organizat un concurs de solutii transmite spre publicare in SEAP un anunt cu privire la rezultatele concursului.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

In scopul evaluarii proiectelor prezentate in cadrul unui concurs de solutii, autoritatea contractanta numeste un juriu format din cel putin 3 membri, persoane fizice independente fata de concurenti, cu pregatire profesionala si experienta relevanta in domeniu. Juriul este autonom in deciziile si opiniile pe care le emite.

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Reguli publicitate si transparenta Legea 99/2016

Entitatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare un anunt de atribuire in termen de 30 de zile de la data finalizarii unui concurs de solutii prin stabilirea concurentului castigator;

Publicarea / Transmiterea anuntului pentru Consursul de solutii

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Exceptii de la aplicarea Legii nr. 98/2016

 • Exceptari specifice in domeniul comunicatiilor electronice: nu se aplica contractelor de achizitie publica, acordurilor-cadru si concursurilor de solutii care au ca scop principal sa permita autoritatilor contractante sa furnizeze sau sa exploateze retele publice de comunicatii electronice ori sa furnizeze catre public unul sau mai multe servicii de comunicatii electronice.
 • Contracte de achizitie publica/acorduri-cadru atribuite si concursuri de solutii organizate conform unor norme internationale

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP.

Pentru a avea acces la toate anunturile de licitatii publice, Creati un Cont Gratuit Aici!. Va siguram accesul la licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

Negocierea fara publicare prealabila (NFP) este o procedura de atribuire reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

 

In masura in care autoritatile publice vor publica anunturi de selectie, prin Negociere fara publicare prealabila, le puteti gasiti la noi, Creati Aici un Cont Gratuit!, veti avea acces la peste 2500 de surse publice in care sunt publicate procedurile de achizitie publica din Romania.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura Negocierea fara publicare prealabila este reglementata de Art. 104 din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice/acordurilor-cadru de lucrari, de produse sau de servicii intr-unul din urmatoarele cazuri:

a) daca in cadrul unei proceduri de licitatie deschisa ori licitatie restransa organizate pentru achizitia produselor, serviciilor sau lucrarilor respective nu a fost depusa nicio oferta/solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte/solicitari de participare neconforme, cu conditia sa nu se modifice in mod substantial conditiile initiale ale achizitiei si, la solicitarea Comisiei Europene, sa fie transmis acesteia un raport;

b) daca lucrarile, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de catre un anumit operator economic pentru unul dintre motivele prevazute la alin. (2);

c) ca o masura strict necesara, atunci cand perioadele de aplicare a procedurilor de licitatie deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva nu pot fi respectate din motive de extrema urgenta, determinate de evenimente imprevizibile si care nu se datoreaza sub nicio forma unei actiuni sau inactiuni a autoritatii contractante.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice de produse intr-unul din urmatoarele cazuri:

 • atunci cand produsele care fac obiectul achizitiei sunt fabricate exclusiv in scop de cercetare stiintifica, experimental, de studiu sau de dezvoltare, iar contractul de achizitie publica nu prevede productia in serie a unor cantitati ale produsului in vederea stabilirii viabilitatii comerciale a acestuia sau recuperarea costurilor de cercetare si dezvoltare;
 • atunci cand este necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor cantitati suplimentare de produse destinate inlocuirii partiale sau extinderii produselor sau instalatiilor existente si numai daca schimbarea contractantului initial ar pune autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse cu caracteristici tehnice diferite de cele deja existente care ar conduce la incompatibilitate sau la dificultati tehnice disproportionate de utilizare si intretinere;
 • pentru produsele cotate si achizitionate pe o piata de marfuri, cum ar fi produsele agricole, materiile prime si bursele de energie, in cazul in care structura multilaterala de tranzactionare reglementata si supravegheata garanteaza in mod natural preturile pietei;
 • pentru cumpararea de produse sau servicii in conditii speciale avantajoase de la un operator economic care inceteaza definitiv activitatile comerciale sau care se afla intr-o procedura de faliment, de concordat preventiv sau intr-o procedura similara.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare pentru atribuirea contractelor de achizitii publice de servicii atunci:

 • cand ca urmare a unui concurs de solutii, contractul de achizitii publice de servicii urmeaza sa fie atribuit, conform regulilor stabilite in cadrul concursului de solutii respectiv, concurentului castigator sau unuia dintre concurentii castigatori ai concursului respectiv; in acest din urma caz, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatie la negocieri tuturor concurentilor castigatori.
 • cand, ulterior atribuirii unui contract de achizitie publica de lucrari sau de servicii, autoritatea contractanta intentioneaza sa achizitioneze lucrari sau servicii noi si numai daca se indeplinesc in mod cumulativ anumite conditii (alin. (8) lit a.- d.).

Durata contractelor/actelor aditionale incheiate (alin. (5) lit. b)), precum si durata contractelor initiale nu pot depasi, de regula, trei ani.

Cum se initiaza ?

Prin publicarea in SEAP a unui Anunt de Participare.

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Initierea procedurii de negociere fara publicare prealabila se realizeaza prin transmiterea unei invitatii de participare la negocieri, insotita de documentatia de atribuire, catre unul sau, ori de cate ori este posibil, catre mai multi operatori economici.

Criteriul de atribuire  (art. 187 alin.)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • costul cel mai scazut (ciclul de viata) (exclus pentru servicii intelectuale si pentru parteneriatul pentru inovare);
 • pretul cel mai scazut (exclus pentru servicii intelectuale si pentru parteneriatul pentru inovare).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP.

Cele mai importante informatii in domeniul achizitiilor publice intrati aici.

Pentru a avea acces la toate anunturile de licitatii publice, Inregistrati-va cu un Cont Gratuit Aici!. Veti avea acces la anunturi de licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

Dialogul competitiv este o procedura noua, introdusa si reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

In masura in care autoritatile publice vor publica anunturi de selectie, prin Dialog competitiv, le gasiti la noi, Creati Aici un Cont Gratuit!, veti avea acces la peste 2500 de surse publice in care sunt publicate procedurile de achizitie publica din Romania.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura Dialog Competitiv a este reglementata de Art. 86 – 94 din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La dezvoltarea si achizitia unui produs/serviciu/lucrari care sa satisfaca necesitatile autoritatii contractante.

Cum se initiaza ?

Prin publicarea in SEAP a unui Anunt de Participare

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a participa la etapa de dialog, iar candidatii ramasi la sfarsitul etapei de dialog au dreptul de a depune oferte finale.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cand este folosit dialogul competitiv?

Daca:

 • necesitatile autoritatii contractante nu pot fi asigurate fara adaptarea solutiilor disponibile in mod rapid pe piata;
 • lucrarile, produsele sau serviciile includ solutii de proiectare sau solutii inovatoare;
 • contractul nu poate fi atribuit fara negocieri prealabile din cauza unor circumstante specifice legate de natura ori complexitatea sa sau de structura juridica si financiara ori din cauza riscurilor legate de acestea;
 • specificatiile tehnice nu pot fi definite cu suficienta precizie de catre autoritatea contractanta prin trimitere la un standard, o evaluare tehnica europeana, o specificatie tehnica comuna sau o referinta tehnica.

Cum se desfasoara?

In 3 etape:

 • etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
 • etapa dialogului cu candidatii selectati, in vederea identificarii solutiei/solutiilor apte sa raspunda necesitatilor autoritatii contractante si pe baza careia/carora se vor depune ofertele finale;
 • etapa depunerii ofertelor finale de catre candidatii ramasi in urma etapei de dialog si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de trei.

Autoritatea contractanta negociaza cu ofertantii ofertele initiale si toate ofertele ulterioare depuse de acestia, cu exceptia ofertelor finale, in vederea imbunatatirii continutului acestora.

Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta in organizarea de intalniri cu fiecare candidat selectat, pe parcursul carora se deruleaza un dialog cu scopul identificarii solutiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, financiare, problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale contractului de achizitie publica/acordului-cadru care urmeaza sa fie atribuit.

Dupa ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar. Raportul prevazut se introduce in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre semnatura electronica si documente criptate Aici.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor rezultatul etapei a doua si urma finalizarii etapei,  transmite simultan tuturor candidatilor o invitatie de participare la etapa a treia a procedurii de atribuire.

In cazul in care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei solutii viabile, autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire (art. 212 alin. (1) lit. a).).

Ultima etapa se deruleaza numai cu participantii ramasi in competitie dupa finalizarea rundei succesive organizate anterior.

La sfarsitul fiecarei intalniri de dialog, comisia de evaluare are obligatia consemnarii aspectelor discutate si convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

Etapa a treia a procedurii de atribuire se poate desfasura si prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizata, accesibila doar ofertantilor ramasi in competitie in urma derularii etapei a doua, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispozitie de autoritatea contractanta sau de furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

In cadrul etapei a treia a dialogului competitiv, ofertantul/ofertantii trebuie sa depuna oferta/oferte pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul etapei anterioare, pana la data si oralimita specificate in invitatia de participare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a desfasura dialogul in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de solutii care urmeaza sa fie discutate in etapa dialogului.

Dupa ce a declarat incheiata etapa dialogului si a informat in acest sens candidatii ramasi in competitie, autoritatea contractanta ii invita pe fiecare dintre acestia sa depuna ofertele finale pe baza solutiei sau solutiilor prezentate si specificate in cursul dialogului.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificari, precizari si imbunatatiri ale ofertelor finale.

La solicitarea autoritatii contractante se pot desfasura negocieri cu ofertantul a carui oferta finala a fost desemnata ca prezentand cel mai bun raport calitate-pret in urma aplicarii factorilor de evaluare stabiliti de autoritatea contractanta. Negocierile ar avea ca obiect confirmarea angajamentelor financiare sau a altor termeni sau conditii incluse in oferta in vederea stabilirii clauzelor contractului, cu conditia ca aceste negocieri sa nu conduca la modificari substantiale ale aspectelor esentiale ale ofertei sau ale achizitiei publice, inclusiv ale necesitatilor si cerintelor stabilite prin anuntul de participare sau documentul descriptiv ( art. 90 alin. (1)), si sa nu riste sa denatureze concurenta sau sa conduca la discriminare.

Criteriul de atribuire  (art. 187 alin. (3) lit. c) si d)).

 • cel mai bun raport calitate-pret sau
 • cel mai bun raport calitate-cost

 Autoritatea contractanta desfasoara etapa dialogului cu fiecare candidat selectat in parte, in scopul identificarii si definirii celor mai bune mijloace pentru satisfacerea necesitatilor sale.

Reguli publicitate si transparenta Legea 99/2016

Printr-un anunt privind existenta unui sistem de calificare, in conformitate cu prevederile art. 153, in cazul in care contractul sectorial este atribuit prin licitatie restransa sau negociere competitiva, ori in cadrul unui dialog competitiv sau al unui parteneriat pentru inovare;

Publicarea / Transmiterea anuntului pentru Dialogul competitiv

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. Autoritatea contractanta desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP.

Va stam la dispozitie pentru informatii privind achizitiile publice in Romania, gasiti cele mai importante articole pe aceasta tema aici. 

Asigurati-va ca Nu pierdeti contracte atribuite prin licitatii publice, inclusiv cele cu finantare europeana, Apelati la Serviciul de Monitorizare: www.licitatie-publica.ro (peste 2500 de Surse de licitatii publice), Zilnic, pe Email-ul dvs. Inregistrati-va Gratuit Aici!

Procedura de Negociere Competitiva este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire reglementate de lege se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza. Gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Procedura de Negociere Competitiva este reglementata de Art. 80. din Legea 98/2016.

Cine poate participa la o procedura de Negociere Competitiva

In cadrul procedurii de negociere competitiva orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va derula negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Care este procesul de desfasurare al unei Negocieri Competitive

Negocierea competitiva se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare (art. 144 alin. (2) si (3), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.

Procedura de negociere competitiva se desfasoara, de regula, in doua etape obligatorii:

 • etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
 • etapa depunerii ofertelor initiale de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii conformitatii acestora cu cerintele minime stabilite de autoritatea contractanta si negocierile in vederea imbunatatirii ofertelor initiale, a depunerii ofertelor finale si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a limita numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie si care vor fi invitati sa depuna oferte initiale, cu conditia sa fie asigurat un numar de minimum 3 candidati.

In urma finalizarii etapei initiale, autoritatea contractanta transmite simultan tuturor candidatilor selectati o invitatie de participare la etapa a doua.

Autoritatea contractanta are obligatia de a invita in etapa a doua un numar de candidati cel putin egal cu numarul minim de candidati

In cazul in care numarul de candidati care indeplinesc criteriile de calificare si selectie este mai mic decat numarul minim indicat in anuntul de participare (alin. (4)), autoritatea contractanta are dreptul de a opta intre a continua procedura de atribuire numai cu acel candidat/acei candidati care indeplineste/indeplinesc cerintele solicitate si a anula procedura.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a invita in etapa a doua un operator economic care nu a depus o solicitare de participare in prima etapa sau nu a indeplinit criteriile de calificare si selectie.

Autoritatea contractanta poate atribui contractul de achizitie publica/acordul-cadru pe baza ofertelor initiale, fara negociere, in cazul in care si-a rezervat aceasta posibilitate prin anuntul de participare

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

Autoritatea contractanta are obligatia de a organiza in cadrul procedurii de negociere competitiva intalniri cu fiecare ofertant, in cadrul carora se desfasoara negocieri cu privire la ofertele initiale depuse de acestia in etapa a doua a procedurii.

Negocierile se pot desfasura prin intermediul SEAP, printr-o modalitate securizata, accesibila doar ofertantilor ramasi in competitie, sau prin intermediul unei camere de date puse la dispozitie de autoritatea contractanta sau de furnizorul de servicii de achizitie implicat in procedura de atribuire.

Scopul negocierilor este de a imbunatati ofertele initial depuse de participantii la negocieri si de adaptare a acestora la conditiile concrete in care se va derula contractul de achizitie publica/acordul-cadru care urmeaza a fi atribuit.

La sfarsitul fiecarei intalniri de negocieri, comisia de evaluare are obligatia consemnarii aspectelor discutate si convenite intr-un proces-verbal de sedinta, care se semneaza de catre toti participantii la negocieri.

Autoritatea contractanta are dreptul de a derula negocierile in runde succesive, cu scopul de a reduce numarul de oferte care urmeaza sa fie negociate.

Negocierile in cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire se deruleaza pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.

Dupa ce a finalizat etapa a doua, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport, care se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante. Raportul se introduce in SEAP in sectiunile specifice disponibile in sistemul informatic, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Autoritatea contractanta are obligatia de a comunica ofertantilor rezultatul procedurii.

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Publicarea / Transmiterea anuntului de Negociere Competitiva

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data limita de depunere a ofertelor initiale este de cel putin 30 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile.

Autoritatea contractanta are dreptul de a reduce cu 5 zile perioada pentru depunerea ofertelor initiale prevazuta la alin. (2) in cazul in care accepta depunerea ofertelor prin mijloace electronice, in conditiile prezentei legi.

In cazul unei situatii de urgenta:

a) o perioada redusa pentru depunerea solicitarilor de participare, care nu poate fi mai mica de 15 zile de la data transmiterii spre publicare a anuntului de participare;

b) o perioada redusa pentru depunerea ofertelor initiale, care nu poate fi mai mica de 10 zile de la data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire.

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Doriti sa aflati cand apar anunuri de negociere competitiva? Inregistrati-va Acum, Gratuit! si va garantam:

 • Acces la Cea mai vasta baza de date
 • Profile de notificare pe email, personalizate
 • Manager personal de cont
 • Expirare automata a testului, fara obligatii pentru dvs.

Procedura de Licitatia restransa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, dar si aspecte specifice privind executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 76. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare a unui anunt de participare, (art. 144 alin. (2) si (3)), prin care autoritatea contractanta solicita operatorilor economici depunerea de solicitari de participare in vederea furnizarii informatiilor si documentelor pentru calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta.

Procedura de licitatie restransa se desfasoara in doua etape obligatorii:

a) etapa depunerii solicitarilor de participare si a selectarii candidatilor, prin aplicarea criteriilor de calificare si selectie;
b) etapa depunerii ofertelor de catre candidatii selectati in cadrul primei etape si a evaluarii acestora, prin aplicarea criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare.

Numarul minim de candidati indicat in anuntul de participare conform dispozitiilor trebuie sa fie suficient pentru a asigura o concurenta reala si, in orice situatie, nu poate fi mai mic de 5 (alin. (3)).

Autoritatea contractanta aplica procedura de licitatie restransa prin mijloace electronice, completand in SEAP anuntul de participare (art. 142), numai operatorii economici inregistrati in SEAP putand depune solicitare de participare (alin. (2)).

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a acestora, prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!.

Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.

In prima etapa a licitatiei restranse, comisia de evaluare stabileste candidatii selectati, aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare si respectand metodologia de punctare prevazuta in fisa de date a achizitiei.

Dupa aprobarea si publicarea in SEAP a raportului intermediar (art. 70 alin. (3)), intocmit dupa ce a finalizat selectia candidatilor, autoritatea contractanta are obligatia de a comunica candidatilor rezultatul etapei de selectie.

Invitatia de participare la etapa a doua prevazuta (art. 78 alin. (6)) se transmite prin SEAP.

Daca nu sunteti inca inscrisi in SEAP, va punem la dispozitie un Ghid Inregistrare in SEAP, iar dupa inregistrare veti avea cu siguranta nevoie sa stiti cum puteti participa la licitatii pe SEAP, Ghid SEAP – Informatii de baza pentru incepatori.

Sistemul informatic permite doar candidatilor selectati in etapa anterioara sa depuna oferte in cadrul etapei a doua a procedurii de licitatie restransa.

Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a solicitarilor de participare este de cel putin 30 de zile.

Perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare la etapa a doua a procedurii de atribuire si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 30 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica/acordul-cadru ce urmeaza a fi atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (2) la cel putin 10 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ mai multe conditii (Art.79 alin (3)).

Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere competitiva sau procedura de dialog competitiv pentru achizitia de lucrari, produse sau servicii in cazul in care, in urma unei proceduri de licitatie deschisa sau de licitatie restransa, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a va asigura accesul la toate anunturile de licitatii publice, va rugam sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti primi licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

Procedura de Licitatia deschisa este reglementata de Legea 98/2016. Este vorba de modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legatura cu executarea contractelor de achizitie publica.

Procedurile de atribuire se aplica in cazul atribuirii contractelor de achizitie publica/acordurilor – cadru a caror valoare estimata, fara TVA, depaseste praguri valorice regasite in art. 7 alin. (1), in functie de categoria in care se incadreaza achizitia publica in cauza.

 • Lucrari: 23.227.215 lei;
 • Produse si servicii: 600.129 lei;
 • Servicii sociale si alte servicii specifice: 3.334.050 lei.

Mai multe informatii despre pragurile valorice, gasiti la link-ul urmator: Pragurile valorice in achizitii publice.

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Procedura de Licitatie deschisa este reglementata de Art. 71. din Legea 98/2016.

Cand se utilizeaza ?

La achizitia de produse / servicii / lucrari, potrivit prevederilor legale si repectand pragurile valorice (vezi in link-ul de mai sus, care sunt acestea).

Cine poate participa?

Orice operator economic are dreptul de a depune o solicitare de participare in urma publicarii unui anunt de participare, urmand ca numai candidatii care indeplinesc criteriile de calificare si selectie stabilite de autoritatea contractanta sa aiba dreptul de a depune oferte initiale in etapa ulterioara, pe baza carora autoritatea contractanta va desfasura negocieri in vederea imbunatatirii acestora.

Operatorul economic are obligatia de a transmite solicitarea de participare, inclusiv DUAE, la adresa si pana la data si ora-limita de depunere a acestora. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!

Cum se desfasoara?

Procedura de licitatie deschisa se desfasoara intr-o singura etapa obligatorie.

Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a preciza aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.
Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE in format electronic si numai pana la data si ora – limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Detalii despre formularul DUAE, gasiti Aici!
Documentele din oferta depusa online, vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa. Detalii despre Semnatura electronica gasiti Aici.
Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor.
In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor nu este permisa respingerea vreunei oferte, cu exceptia celor pentru care nu a fost prezentata dovada constituirii garantiei de participare.
Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare si de reprezentantii legali/imputerniciti ai operatorilor economici prezenti la sedinta, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte, inclusiv pretul, consemnandu-se totodata lista documentelor depuse de fiecare operator economic in parte.Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, precum si de a-l incarca in SEAP, in cel mult o zi lucratoare de la deschidere, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta respectiva.
Comisia de evaluare are obligatia, in urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, sa introduca in SEAP rezultatul admis/respins, sa comunice motivele de respingere ofertantilor respinsi, sa deschida in SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor- suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc, precum si sa acorde un termen de raspuns.
In cazul in care ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaza in mod corespunzator indeplinirea integrala a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative.
Raportul procedurii se introduce in SEAP.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a diviza contractul de achizitie publica in mai multe contracte distincte de valoare mai mica si nici de a utiliza metode de calcul care sa conduca la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achizitie publica, cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de atribuire reglementate de lege. (Art. 11 )

Autoritatea contractanta poate rezerva dreptul de participare la procedura de atribuire doar unitatilor protejate autorizate conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si intreprinderilor sociale de insertie prevazute de Legea nr. 219/2015 privind economia sociala (Art. 56 ).

Autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile-cadru, in cazul in care valoarea estimata este mai mare sau egala cu pragurile valorice prevazute la art. 7 alin. (1), prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.

Criteriul de atribuire  (art. 187)

 • cel mai bun raport calitate-pret;
 • cel mai bun raport calitate-cost;
 • pretul cel mai scazut;
 • costul cel mai scazut.

Exceptii de la aplicarea Legii nr. 98/2016

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), de mai sus, autoritatea contractanta are dreptul de a aplica

 • parteneriatul pentru inovare in conditiile prevazute la art. 95-103;
 • procedurile de negociere competitiva si dialog competitiv numai in cazurile si conditiile prevazute la art. 70;
 • procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare exclusiv in cazurile si conditiile prevazute la art. 104;
 • un concurs de solutii in conditiile prevazute la art. 3 alin. (1) lit. j) si art. 105-110;
 • autoritatea contractanta atribuie contractele de achizitie publica/acordurile- cadru avand ca obiect servicii sociale si alte servicii specifice in conditiile prevazute la art. 111 si 112.

Publicarea / Transmiterea anuntului

Perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor este de cel putin 35 de zile.

In cazul in care autoritatea contractanta a publicat un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevazuta la alin. (1) la cel putin 15 zile daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) anuntul de intentie a inclus toate informatiile necesare pentru anuntul de participare, in masura in care informatiile respective erau disponibile in momentul publicarii anuntului de intentie;

b) anuntul de intentie a fost transmis spre publicare cu o perioada cuprinsa intre 35 de zile si 12 luni inainte de data transmiterii anuntului de participare.

Utilizarea exclusiva a mijloacelor electronice:

Autoritatile contractante au obligatia de a aplica procedura de licitatie deschisa, licitatie restransa, si procedura simplificata într-o singura etapa prin mijloace electronice, situatie in care numai operatorii economici inregistrati in SEAP pot depune oferta. AC desfasoara:

 • ONLINE – LD, LR si PS intr-o singura etapa;
 • OFFLINE – NC, DC, PPI.

Exceptie: Autoritatea contractanta poate, dupa publicarea anuntului de participare, sa nu utilizeze mijloacele electronice pentru derularea procedurii de atribuire atunci cand acest lucru nu este posibil din motive tehnice imputabile operatorului sistemului de achizitie publica (SEAP).

Alte Procedurile de atribuire

Resurse pentru articol: Legea 98/2016 privind achizitiile publice si ANAP

Pentru a avea acces la toate anunturile de licitatii publice, va sugeram sa Va Inregistrati cu un Cont Gratuit Aici. Veti avea acces la licitatii publicate in peste 2500 de surse din Romania, Zilnic, pe Email-ul dvs.

Procesul de achizitie publica este realizat printr-o succesiune de etape, dupa parcurgerea carora se obtine produsul sau dreptul de utilizare al acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achizitie publica.

Achizitiile de dimensiune mica sau foarte mica se realizează de cele mai multe ori neplanificat, in timp ce in cazul celorlalte tipuri de achizitii, cu un grad de complexitate mai ridicat, autoritatile contractante realizeaza achizitiile in mod planificat.

Care sunt principalele etape ale procesului de achizitie publica, pe scurt?

 • Etapa de planificare/pregatire a procedurii
  • identificare necesitatilor,
  • consultarea pietei,
  • elaborare referate de necesitate,
  • intocmirea documentatiei de atribuire si a documentelor-suport,
  • intocmirea strategiei de contractare;
 • Etapa de organizare a procedurii si atribuire contract/acord-cadru;
  • publicare
  • deschidere
  • evaluare
  • atribuire
 • Etapa  post-atribuire  contract/acord-cadru,  respectiv  executarea  si
  • monitorizarea implementarii contractului/ acordului-cadru
  • modificare contract
  • subcontractare

Planificarea

A Evaluarea necesitatilor

Pentru indeplinirea functiei de achizitii, la nivel de autoritate contractanta, toate procesele de achizitie publica, planificate a fi demarate intr-un an calendaristic, trebuie reunite intr-un portofoliu care este analizat inca de la inceput in ansamblul sau.

Fara o astfel de planificare:

 1. Autoritatea contractanta nu poate avansa in demersul privind realizarea achizitiilor, intrucat procesele de achizitie publica sunt legate organic de aceasta planificare si de informatiile incluse in PAAP;
 2. Autoritatea contractanta nu poate elabora Strategia anuala de achizitie publica (SAAP) si nici Programul Anual al Achizitiilor Publice (PAAP).

Planificarea portofoliului de procese de achizitie publica, coordonarea derularii procedurilor de atribuire, monitorizarea implementarii PAAP-ului sunt in sarcina compartimentulului intern specializat in domeniul achizitiilor publice (Art. 2, alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016).

 • Completarea Referatului de necesitate

Aceasta activitate este necesara pentru initierea unui proces de achizitie si implica completarea formularului Referat de necesitate si transmiterea acestuia catre compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice.

 • Analiza/ modificari ale Referatului de necesitate
 • Nominalizarea persoanei/ grupului de lucru/ echipei multidisciplinare
 • Verificarea existentei informatiilor in SAAP
 • Identificarea si analiza factorilor interesati
 • Stabilirea calendarului

In cadrul acestei activitati se stabileste calendarul efectiv al derularii procesului de achizitie cu estimarea cat mai exacta a perioadelor necesare derularii activitatilor in cadrul procesului de achizitie (se includ aici toate activitatile necesare pentru realizarea procesului de achizitie si nu doar activitatile asociate derularii procedurii).

 • Elaborarea si/ sau analiza Caietului de Sarcini

Caietul de sarcini este documentul pe care se axeaza procesul de achizitie si care influenteaza calitatea generala si competitivitatea procesului de achizitie.

Aceasta descrie:

 1. Serviciul care urmeaza sa fie prestat, nivelurile, standardele si resursele, impreuna cu realizarile si rezultatele asociate;
 2. Produsul care urmeaza sa fie achizitionat;
 3. Lucrarea care urmeaza sa fie efectuata.
 • Stabilirea obiectului, tipului contractului si a loturilor
 1. Determina obligatii legale, ca de exemplu: publicarea anunturilor conform prevederilor Legii nr. 98/ 2016 – Sectiunea a 3-a – Reguli de publicitate si transparenta;
 2. Determina piata careia i se adreseaza contractul.
 • Stabilirea si documentarea beneficiilor

Pentru documentarea beneficiilor se utilizeaza informatiile din Referatul de necesitate – care include deja perspectiva compartimentului beneficiar al achizitiei asupra beneficiilor ce urmeaza a fi obtinute de autoritatea contractanta.

B Stabilirea abordarilor pentru realizarea proceselor de achizitie publica

 • Realizarea cercetarii si analizei pietei

Informatiile obtinute din cercetarea si analiza pietei stau la baza deciziilor privind elementele principale ale unui exercitiu competitiv, cum ar fi, dar fara a se limita la: valoarea estimata, conditiile de calificare, clauzele contractuale privind reviziuirea contractului, etc.

Pentru realizarea acestei activitati se utilizeaza resursele suplimentare, informatiile si formularele-cadru incluse in  Analiza de piata , iar informatiile obtinute sunt utilizate pentru elaborarea Strategiei de contractare si a documentatiei de atribuire.

 • Analiza relatiei obiectului contractului – capacitatea de gestionare in procesul de achizitie publica pentru determinarea:
 1. Punctelor tari si a punctelor slabe ale autoritatii contractante in cadrul procedurii de atribuire ce urmeaza a fi derulate si pe perioada executarii contractului;
 2. Constrangerilor autoritatii contractante in derularea urmatoarelor etape ale procesului de achizitie (derularea procedurii si executarea contractului);
 3. Riscurilor la care este supusa autoritatea contractanta pe perioada intregului proces de achizitii.
 • Stabilirea criteriului de atribuire

Alegerea si fundamentarea formei pe care o poate lua „oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic” (art.187, alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 98/ 2016), astfel incat o autoritate contractanta sa poata alege o oferta in conformitate cu ceea ce aceasta considera a fi cea mai buna solutie din punct de vedere economic. Formele sunt:

 1. Pretul cel mai scazut;
 2. Costul cel mai scazut;
 3. Cel mai bun raport calitate-pret;
 4. Cel mai bun raport calitate-cost.

Nu exista reteta sau modele prestabilite pentru un anume set de factori de evaluare ce trebuie inclusi intr-un criteriu de atribuire, intrucat beneficiile pe care o autoritatea contractanta este interesata sa le obtina nu pot fi uniformizate pentru toate autoritatile contractante.

In aplicarea prevederilor art. 9, alin. (3), lit. f) din H.G. nr. 395/ 2016, pentru documentarea justificarii privind forma criteriului de atribuire si a factorilor de evaluare, exista formularul-cadru Strategia de contractare.

 • Stabilirea conditiilor contractuale

Clauzele contractuale trebuie stabilite in ideea de a asigura realizarea de achizitii in conditii de eficienta economica, sociala si de mediu

 • Determinarea/ Analiza valorii estimate

Valoarea estimata se stabileste pe baza urmatoarelor date de intrare:

 1. Caietul de sarcini;
 2. Conditiile contractuale incluse de autoritatea contractanta in documentatia de atribuire;
 3. Informatiile obtinute din analiza si cercetarea pietei;
 4. Prevederile Capitolului I: Dispozitii generale, Sectiunea 4: Domeniu de aplicare, Subsectiunea 3: Paragraful 3: Modul de calcul al valorii estimate a achizitiei din Legea nr. 98/ 2016, inclusiv cele referitoare la divizarea artificiala a contractelor;
 5. Prevederile art. 17, alin. (4) din H.G. nr. 395/ 2016.

Anexa 2 a formularului-cadru Strategia de contractare pentru documentarea informatiilor in legatura cu valoarea estimata din etapa de planificare si informatiile suplimentare incluse in Reguli si recomandari privind stabilirea tipului de contract (produse, lucrari, servicii)

 • Stabilirea modalitatilor de atribuire

Trebuie utilizate cel putin urmatoarele date de intrare:

 1. Valoarea estimata a achizitiei;
 2. Continutul Caietului de sarcini precum si modalitatea de stabilire a caracteristicilor privind produsele/ serviciile/ lucrarea ce fac obiectul achizitiei, in aplicarea prevederilor 156, alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016;
 3. Tipul si complexitatea contractului ce urmeaza a fi atribuit;
 4. Resursele disponibile la nivelul autoritatii contractante;
 5. Rezultatele analizei de piata.
 • Stabilirea criteriilor de calificare si selectie

Criteriile de selectie se stabilesc pe baza criteriilor de calificare in cadrul procedurilor de atribuire ce se desfasoara in doua etape.

SE poate utiliza formularul-cadru Strategia de contractare pentru documentarea justificarilor solicitate prin intermediul art. 9, alin. (3), lit. f) din H.G. nr. 395/ 2016 in legatura cu criteriile de calificare si selectie stabilite in etapa de planificare.

C. Finalizarea si Aprobarea Strategiei de Atribuire si a Documentelor de Suport

 • Finalizarea Strategiei de contractare

Pentru verificarea modului de intocmire a Strategiei de contractare se utilizeaza ”Ghidul pentru elaborarea Strategiei de contractaresi prevederile art. 9, alin. (3) din H.G. nr. 395/ 2016.

 • Corelarea Strategiei de contractare cu SAAP

Se verifica corespondenta dintre informatiile incluse in Strategia de contractare in legatura cu procesul de achizitie si informatiile incluse in SAAP.

 • Conflictul de interese

Autoritate contractanta, se asigura ca au fost create premisele pentru identificarea situatiilor potential generatoare de conflict de interese, inclusiv, dar fara a se limita la cele nomonalizate cu titlu exemplificativ la art. 60, alin. (1) din Legea nr. 98/ 2016.

 • Finalizarea documentatiei de atribuire

Informatiile si deciziile din etapa de planificare a procesului de achizitie care sunt relevante in relatia dintre autoritatea contractanta si piata sunt incluse in Documentatia de atribuire

 • Aprobarea documentatiei de atribuire

Documentatia de atribuire si documentele suport trebuie supuse:

 1. Avizarii factorilor interesati din interiorul autoritatii contractante, conform procedurilor interne;
 2. Aprobarii de catre conducatorul autoritatii contractante.

Pas: Semnarea electronica a documentatiei de atribuire

Compartimentul intern specializat in domeniul achizitiilor publice transmite conducatorului autoritatii contractante documentatia de atribuire (cu exceptia fisei de date) impreuna cu documentele suport, in vederea semnarii acestora cu semnatura electronica extinsa.

Care sunt pasii ulteriori planificarii achizitiei publice?

Organizarea procedurii si atribuirea contractului

Executarea si monitorizarea implementarii

Sursa: ANAP

Pentru acces la anunturile de achizitii publice din Romania, Europa sau Alerica Latina, Creati un Cont Gratuit Aici!

Tagged with:
 
error: Continut protejat !